Activiteiten > Masterclass Vastgoedrekenen en onderhandelen

10-10-2019 - 26-11-2019 (09.00-16.30 uur)

Masterclass Vastgoedrekenen en onderhandelen

– De Masterclass is volzet, inschrijven niet meer mogelijk –

Als we onze kernen willen versterken en tegelijk de open ruimte maximaal willen vrijwaren, is een duidelijke visie van de gemeente nodig voor ze in overleg gaat met ontwikkelaars. Voor het constructief en assertief voeren van deze gesprekken tracht de gloednieuwe ‘Masterclass Vastgoedrekenen en Onderhandelen’ gemeentebesturen het jargon en onderhandelingsvaardigheden bij te brengen. Daarnaast biedt de vierdaagse vorming inzicht in de financiële mechanismen van projectontwikkeling en de logica/belangen van projectontwikkelaars. De Masterclass is een organisatie van de VRP en HoGent. 

Omgevingsambtenaren hebben niet altijd voldoende kennis en voeling met de vastgoedmarkt om deze dialoog constructief en assertief aan te gaan. Ze hebben nood aan onderhandelings-vaardigheden. Daarnaast is het ook belangrijk om inzicht te hebben in de financiële mechanismen van projectontwikkeling en in de logica en belangen van projectontwikkelaars. Op donderdag 10 oktober start de eerste lesdag van de Masterclass Vastgoedrekenen en Onderhandelen, een organisatie van de VRP en HoGent. De Masterclass toont hoe een gemeente ruimtelijk kan sturen via onderhandelingsstedenbouw en zo een actieve actor worden in dialoog met ontwikkelaars. De opleiding is niet enkel theoretisch, er wordt voldoende tijd vrijgemaakt voor toepassing en oefening.

Doelstellingen

De Masterclass wil gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaren versterken in de vastgoedmaterie en hen omkaderen om een goed proces te voeren met private partners. Volgende leerdoelen worden daarbij vooropgesteld:

  • de vastgoedmarkt in Vlaanderen leren kennen;
  • meer te weten komen over het perspectief van ontwikkelaars;
  • de aanknopingspunten leren kennen om een constructieve relatie op te bouwen met projectontwikkelaars om zo samen een kwalitatief project te realiseren;
  • leren hoe waarde tot stand komt en wat het verschil is met opbrengst;
  • leren hoe schatting volgens vergelijkingspunten werkt en wat in het verslag moet staan;
  • leren zelfstandig een eenvoudige waardering te maken aan de hand van bruto en netto aanvangstrendement, discounted cashflow methode en Residuele (grond)waarde.

Met de steun van het Team Vlaams Bouwmeester