Activiteiten > Mobiliteitscongres

06-11-2019 (09.30-17.00 uur)

Mobiliteitscongres

Kan Vlaanderen zich op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening meten met andere ambitieuze Europese regio’s – en welke rol kunnen burgers daarbij opnemen? Dat is de centrale vraag op een gezamenlijk mobiliteitscongres van Ringland, VRP, Boek.be, Universiteit Antwerpen & partners.

In een dagvullend programma met binnen- en buitenlandse sprekers onderzoeken we hoe we Vlaanderen kunnen uitbouwen tot een netwerk van aantrekkelijke vervoerregio’s waar de bereikbaarheid en de leefbaarheid van steden en gemeenten hand in hand gaan. 

In de voormiddag toetsen we ontwikkelingen in Vlaanderen af aan inspirerende Europese voorbeelden wat betreft mobiliteit en ruimtelijke planning, zoals Hamburg en Wenen. We bekijken de mogelijkheden die het Toekomstverbond, het Routeplan 2030 en de overkapping van de Antwerpse Ring bieden, niet alleen voor de regio Antwerpen, maar voor heel Vlaanderen. 

In de namiddag gaat professor Tom Rye (Molde University College, Noorwegen) dieper in op Europese studies rond mobiliteit. Vervolgens debatteren we in themasessies rond de diverse vervoersmodi over tal van bereikbaarheids- en leefbaarheidsthema’s – gaande van overstapmogelijkheden rond kleine stations tot burgerparticipatie en -wetenschap. Tot slot bekijken we hoe de samenwerking op regioniveau het best kan aangepakt worden, vanuit een vergelijking tussen Vlaanderen en Brussel, beide getoetst aan internationale referenties, zoals Lille of de Randstad Rotterdam.

Omdat we ons op de Boekenbeurs bevinden, krijgt het congres een bijzondere literaire toets, dankzij de medewerking van Antwerps stadsdichter Maud Vanhauwaert. De presentatie is in handen van Marc Van de Looverbosch (VRT). De voertaal is het Nederlands, met uitzondering van enkele presentaties door buitenlandse sprekers.

Bekijk hier het volledige programma

Praktisch       

Woensdag 6 november 2019.
Antwerp Expo, Hall 4XL | Jan Van Rijswijcklaan 170 | 2020 Antwerpen
Deelname: € 95 | € 45 (studenten) – inclusief lunchbuffet + bezoek aan de Boekenbeurs op een dag naar keuze. Bestel hier uw ticket