Activiteiten > GEANNULLEERD | Oproep gastgemeenten

08-06-2020 - 30-09-2020

GEANNULLEERD | Oproep gastgemeenten

Project ‘Meelopers 2021’

Omwille van de coronacrisis hebben we besloten om in 2021 geen stages te laten doorgaan. Maar uitstel is geen afstel. Zodra de situatie het toelaat, pikken we draad van onze jaarlijkse stages weer op!

Studenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning hebben er doorgaans weinig idee van wat de job van gemeentelijk omgevingsambtenaar (GOA) precies inhoudt. Er zijn dan ook weinig kandidaten voor deze boeiende, maar onbekende job. Een omgevingsambtenaar levert mee de input voor een gemeentelijke ruimtelijke visie en moet tegelijk een goede koorddanser zijn die deze visie en lokale politieke belangen met elkaar kan verzoenen. Wat zijn de mooie kanten van dit beroep? Wat maakt het soms moeilijk? Waaruit bestaat een dag in het leven van een GOA zoal? Geef dan een student de kans om een week lang ‘mee te lopen’ in uw gemeente en zet zo het uitdagende beroep van omgevingsambtenaar in de kijker bij een jonge generatie planners.

In 2018 vond de eerste editie van de ‘meelopers’ plaats. Het videoverslag daarvan kan u hieronder bekijken:

CONCREET

Concreet dachten we aan een ‘kijkstage’ waarin u de student 5 dagen lang mee op sleeptouw neemt. Het is niet de bedoeling dat de student grote opdrachten vervult maar dat hij/zij kan observeren, leren en vragen stellen. Hier en daar kan hij/zij misschien wat kleinere taken uitvoeren.

Na 30 september lanceren we de campagne naar studenten en stellen we hen het aanbod van de gemeenten voor. In de loop van januari 2021 laten we weten of we voor uw gemeente een student hebben. Indien ja, brengen wij u met hem/haar in contact en spreken jullie onderling verder af welke dagen de student komt ‘meelopen’.

Als gemeente biedt u een kijkstage van vijf werkdagen aan tussen 1 februari en 19 april 2021. De werkdagen kunnen mekaar in één week opvolgen, of gespreid worden over meerdere weken (bv. in functie van interessante overlegmomenten of mogelijke terreinbezoeken), in overleg met de planning van de student. De gemeente hoeft hier geen financiële middelen tegenover te stellen. De VRP zorgt voor een stagecontract en de verzekering van de studenten. Na 19 april 2021 (datum nog te bepalen) plannen we een evaluatiemoment met een gezellige drink met alle deelnemende studenten en stagebegeleiders.