Activiteiten > Participatiemoment Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan (Oost-Vlaanderen)

08-10-2019 (09.00-17.00)

Participatiemoment Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan (Oost-Vlaanderen)

​De Provincie Oost-Vlaanderen maakt werk van een nieuw Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan en kijkt daarbij richting 2050. De provincie heeft een conceptnota opgemaakt en wil graag weten wat u daarvan vindt. Op dinsdag 8 oktober 2019 wordt de nota voorgelegd en worden ook verschillende workshops en lezingen georganiseerd.

Programma

08.30 | Onthaal met koffie + infomarkt
09.00 | Presentatie Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan: conceptnota
10.00 | Koffiepauze + infomarkt
10.30 | Workshopmoment 1
12.15 | Lunchpauze + infomarkt
13.15 | Workshopmoment 2
15.00 | Workshopmoment 3
16.30 | Slotwoord gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor ruimtelijke planning
17.00 | Netwerkreceptie + infomarkt

MEER INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA

Praktisch

Marriott Hotel | Korenlei 10 | Gent.

Het participatiemoment valt in de periode van de publieke raadpleging van de conceptnota. Elke Oost-Vlaming kan van 16/09/2019 tot en met 14/11/2019 zijn suggesties en ideeën met de provincie delen. De input wordt gebruikt in een volgende fase van het voorontwerp van het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan.