Activiteiten > PlanDag. Breek uit de bubbel

19-05-2022

PlanDag. Breek uit de bubbel

Dien een abstract in tegen 26 januari

Het leven heeft zich tijdens de pandemie in bubbels teruggeplooid. Daar ontsnappen ook de ontwerp-, onderzoeks- en beleidspraktijk in het ruimtelijke domein niet aan. Reden om het met collega’s in het vak onder de loep te houden. De PlanDag – die in 2022 in het meertalige en multiculturele Brussel plaatsvindt – is daarvoor de ideale gelegenheid.

Als de coronamaatregelen het toelaten, wordt de komende PlanDag weer een moment waarop ruimtelijke professionals uit Nederland en België fysiek met elkaar in dialoog kunnen gaan. En dit dankzij de papers, praktijkbesprekingen of opiniestukken die de deelnemers indienen.

De landsgrens trok in 2020 maandenlang een harde streep door het landschap. Maatregelen werden ontworpen op maat van het traditionele gezin in de verkavelingswijk. Mensen vertoeven in almaar verder van elkaar verwijderde online bubbels. En voor menig ruimtelijk professional is het op afstand werken een behoorlijke hindernis in plannings- en participatieprocessen.

Hoe verhouden we ons als ruimtelijke professionals tot deze veelheid aan bubbels? Want ook al zijn velen onder ons gefascineerd door ruimtelijke, al dan niet zichtbare grenzen, met onze generalistische blik zijn we ook als geen ander in staat grenzen te slechten. Welke pluspunten uit eigen land zie jij andere landen, regio’s en steden oppikken? Heb je recent nog een Frans- of Duitstalig of Aziatisch plandocument ingezien, of is de internationale blik toch vooral naar de Angelsaksische bubbel gericht? Beheersen we voldoende de taal van andere professionele werelden om grote opgaven op te pakken? Is het daarvoor ook niet nodig om uit de bubbel van de korte termijn te breken en behendig met verschillende tijdscycli om te springen?

Bijdragen van deelnemers

Dien een paper (max. 10 pagina’s) in en lever je wetenschappelijke of onderzoeksmatige bijdrage aan het debat. Maak in een opinie (2 à 4 pagina’s) je professionele visie en standpunten kenbaar. Of deel je concrete praktijkvoorbeelden en vraagstukken via een praktijkbespreking (2 à 4 pagina’s). Bij inschrijving voor de PlanDag geef je aan of je al dan niet een bijdrage wil indienen en, zo ja, dewelke.

Dien je een Paper in, dan kan je meedingen naar de PlanDag-prijs of de Prijs voor de Jonge Planoloog.

Opgelet! Je mag van maximaal 2 bijdragen hoofdauteur zijn. Als hoofdauteur neem je deel aan de PlanDag en presenteer je jouw bijdrage in een namiddagsessie.

Praktisch

Alle informatie over de PlanDag en het indienen van bijdragen vind je op de PlanDag-website