Activiteiten > Plandag

28-05-2020 (09.30-17.00 uur)

Plandag

Dien een abstract in voor 24 februari!

PlanDag 2020 heeft als thema ‘nieuwe zekerheid’. De huidige generatie ruimtelijke professionals is groot geworden met het idee dat het leven bol staat van onzekerheden. Klimaatverandering, globalisering en technologische ontwikkeling geven nog een stevige duw aan die overtuiging. En terwijl wij de processen en regels om aan die uitdagingen het hoofd te bieden, nog aan het uitvinden zijn, zien we in de samenleving en in politieke middens een roep naar zekerheid ontstaan. Op PlanDag 2020 willen we in debat gaan over dit spanningsveld. Met een aantal interessante sprekers. En uiteraard aan de hand van uw bijdrage in de vorm van een paper, praktijkbespreking of opiniestuk. Meer info over PlanDag

Nog tot 24 februari kunt u een abstract indienen. Dat doet u samen met uw inschrijving via deze link: https://plandag.net/inschrijving-2020/