Activiteiten > PostCoronaTalk (2)

13-05-2020 - 13-05-2020 (16.00-17.00)

PostCoronaTalk (2)

13 mei | Mobiliteit

KEYNOTE: DIRK LAUWERS


Als we spreken over de gezonde stad is de auto de olifant in de kamer. En dus is het terugdringen van het autoverkeer – en ruim baan geven aan actieve vervoerswijzen – de belangrijkste sleutel tot een gezonde stad. In dit webinar verkennen we welke kaarten er op tafel liggen om snel werk te maken van de omschakeling van een auto-gedomineerde stad, naar een stad waar duurzame vervoerswijzen de regel zijn – de zogenaamde ‘modal shift’. Mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (UAntwerpen/UGent) deelt zijn inzichten over hoe we de modal shift versneld kunnen realiseren en zo onze steden leefbaar en gezond te maken. Daarna reageren Roger Kesteloot (De Lijn), Maarten Matienko (VAB) en An Verdeyen (Vlaams Instituut Gezond Leven) -> Alle PostCoronaTalks

Waarom een modal shift?

Tijdens de lockdown daalde het volume aan verkeer. En daarmee ook de CO2-uitstoot, de luchtvervuiling, de geluidsoverlast, de congestie en de verkeersongevallen. De impact van mobiliteit op onze gezondheid is met andere woorden gigantisch. Het verminderen van de gezondheidsschade die de auto veroorzaakt in stedelijke regio’s komt in hoofdzaak neer op meer ruimte creëren voor actieve vervoerswijzen, voor sociaal contact en voor groene publieke ruimte.

De anderhalvemetersamenleving vraagt op korte termijn al om een herverdeling van de verkeersruimte, met extra plek voor voetgangers en fietsers. Het is belangrijk om de vrijgemaakte ruimte zo comfortabel mogelijk te maken voor hen. Aanpassingen aan verkeerslichten en schoolomgevingen bijvoorbeeld zijn belangrijk om te voorkomen dat de auto toch weer dominant gaat worden.

Op langere termijn is het belangrijk om de stedelijke mobiliteit en de publieke ruimte veerkrachtiger en robuuster maken. Het werk van David Banister – grondlegger van het ‘sustainable mobility paradigm’ – kan volgens Dirk Lauwers een leidraad zijn. Banister schuift vier basisprincipes naar voor: verminderen en verkorten van verplaatsingen, veranderen van vervoerswijze en verschonen van verkeer.  

De cruciale link tussen mobiliteit en ruimte

In het Manifest Mobiliteit trekt de VRP volop de kaart van Transit en Bicycle Oriented Development (TOD en BOD). Deze principes worden in het Manifest gekoppeld aan ‘nabijheid’. TOD en BOD zijn onlosmakelijk verbonden met kernversterking, kwaliteitsvolle verdichting, groene publieke ruimte en een grotere rol voor actieve en collectieve vervoerswijzen. Ook post-corona is dit volgens ons een future proof recept. Internationaal zijn de 15 minuten stad (Parijs) of de 20 minuten stad (Melbourne) de vertaling van dit idee.

Kalender webinar woensdagen