Activiteiten > PostCoronaTalk (5)

03-06-2020 (16.00-17.30 uur)

PostCoronaTalk (5)

3 juni | De kwetsbare stad

KEYNOTE: LUCE BEECKMANS EN STIJN OOSTERLYNCK

Inleiding door Luce Beeckmans (UGent) en Stijn Oosterlynck (UAntwerpen). Reacties van Hilde Geraerts (Orbit vzw), Evelyne Deceur (stad Gent) en Els Nolf (Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg vzw)

In de vorige Talks belichtten we hoe COVID-19 een aantal hiaten blootlegt op vlak van gezondheid, publieke ruimte, mobiliteit en voedselbeleid. Maar de meest pijnlijke openbaring van de coronacrisis is het aantal mensen in armoede dat nu een bikkelharde genadeslag toegediend krijgt. Zo vertelde de 13-jarige Dylan op Ketnet dat hij zijn familie meer geld toewenst zodat ze eten kunnen kopen. Dat deze hartbrekende woorden uit de mond van een kind komen in een welvarende regio als Vlaanderen zet aan het denken. -> Alle PostCoronaTalks

De vierde #PostCoronaTalk staat in het teken van ‘de kwetsbare stad’. Luce Beeckmans (UGent) en Stijn Oosterlynck (UAntwerpen) leiden de Talk in. Ze staan stil bij diverse vormen van sociale ongelijkheid en tonen hoe COVID-19 een aantal zaken heeft uitvergroot maar ook nieuwe problemen heeft gecreëerd: zo kregen veel sociaal zwakkeren het nog harder te verduren en kwamen er nieuwe kansengroepen bij.

Voor veel kwetsbare personen in de stad is de publieke ruimte de leefkamer. Maar de lockdown veranderde dat publiek domein in een no-gozone. Sociaal-economische ongelijkheid werd dus vertaald naar ruimtelijke ongelijkheid. Stedenbouwkundige lessen trekken uit de lockdown lijkt ons dus een goed idee. Misschien moeten we daarbij niet vertrekken vanuit het perspectief van de geprivilegieerde bewoners met ruime woning, internetaansluiting en grote tuin, maar vanuit het perspectief van stedelingen die het hardst getroffen werden door de lockdown.

Werken aan een gezonde stad betekent dan werken aan een meer rechtvaardige stedenbouw en ruimtelijke ordening. Met inclusieve stadsvernieuwingsprojecten die wijk en buurt verbinden. Met ruimtelijke interventies waar niet alleen projectontwikkelaars of welvarende bewoners baat bij hebben, maar iedereen. Met kwalitatieve, betaalbare (huur)woningen met gelijke toegang tot de publieke ruimte en voorzieningen voor alle bewoners. Met plekken die ruimte creëren voor ontmoeting, sport en natuur voor de hele buurt.

Bovenstaande vraagstukken zullen ruimschoots aan bod komen tijdens de vierde PostCoronaTalk. Tijdens de chat kunt u vragen stellen aan de sprekers en uw mening, stem en suggesties laten horen. Welkom!

ANDERE POSTCORONATALKS

Inschrijvingsformulier ‘blijft hangen’? Dan bent u wellicht online met Internet Explorer. Die oude jongen is ook blijven hangen (in de tijd). Probeert u eens een andere browser (chrome, firefox, duckduckgo …). Als het dan nog niet lukt graag een mail naar info@vrp.be