Activiteiten > PostCoronaTalk (6)

10-06-2020 (16.00-17.30)

PostCoronaTalk (6)

10 juni | Tools voor een gezonde stad

Keynote: Peter Vervoort en Maarten Van Acker

Inleiding door Peter Vervoort (Departement Omgeving/UAntwerpen) en Maarten Van Acker (UAntwerpen). Reactie van Virge Smets (stad Antwerpen)

In de zesde en laatste #PostCoronaTalk gaan we in op de meerwaarde van ruimtelijke planning en stedenbouw voor bestaande en toekomstige gezondheidsissues. Maarten Van Acker (UAntwerpen) en Peter Vervoort (Departement Omgeving/UAntwerpen) verkennen samen met ons enkele relevante ruimtelijke beleidsprincipes, staan stil bij nieuwe en bestaande instrumenten en tonen hoe innovatie en ontwerp nodig zijn om tot gezondere leefomgevingen te komen.

We blikken ook even terug op de voorbije #PostCoronaTalks. Meermaals kwam aan bod dat binnen het ‘health-in-all-policies’ principe, de ruimtelijke planning en stedenbouw een verbindende rol te spelen heeft. Het is overduidelijk dat maatregelen in functie van een gezonde leefomgeving samenhangen met andere maatschappelijke opgaven, zoals klimaat, droogte, zorg … Samen met u willen we stilstaan bij de rol die de planner kan opnemen in de transitie naar een duurzame en gezonde stad. Is COVID-19 een game changer?