Activiteiten > PostCoronaTalk (3)

20-05-2020 (16.00-17.00 uur)

PostCoronaTalk (3)

inschrijven

20 mei | 16 uur | Publieke Ruimte

KEYNOTE: SVEN AUGUSTEYNS

Publieke ruimte is in deze crisistijd zoals toiletpapier: iedereen wil ervan, maar er is een tekort aan. Tijdens deze PostCoronaTalk bekijken we hoe een gezonde herverdeling van de publieke ruimte haalbaar en betaalbaar is. Stedenbouwkundig ontwerper Sven Augusteyns (OMGEVING, Ringland, Straatvinken en Curieuzeneuzen) leidt de sessie in. -> Alle PostCoronaTalks

Winkels organiseren wachtrijen op het voetpad, inwoners ontvangen bezoek op de stoep. Voetpaden zijn te smal, mensen lopen steeds vaker in het midden van de straat. Speelplaatsen worden in tijdslots ingedeeld. De horeca heeft binnenkort extra terrasruimte nodig. De wandelcapaciteit van zeedijken wordt onderzocht. Werknemers worden aangemoedigd om buiten te eten in plaats van de kantine …

De anderhalvemetersamenleving vraagt om meer ruimte. Bij de heropstart van economie en onderwijs zal dit nog prangender worden. De coronacrisis hertekent het gebruik van het publiek domein drastisch. Veel beleidsmakers zien de noodzaak van het tijdelijk herverdelen en herinrichten van de ruimte. Honderden kilometers fietspaden worden aangelegd, voetpaden worden verbreed, woonerven ingericht… Maar zullen deze quick wins ook blijvers zijn op lange termijn?

Hoe kunnen we de impact van deze tijdelijke oplossingen versterken door samenwerking te stimuleren tussen overheden en private partners?  De synergie tussen leegstaande bedrijfsparkings en straatparkeren is alvast een opportuniteit. Maar ook op vlak van groene ruimte kan het openstellen van privaat bezit de nodige oplossingen bieden.

In deze derde PostCoronaTalk schetst Sven Augusteyns een reeks maatregelen op schaal van de straat, de wijk en het landschap die niet enkel de gezondheidscrisis milderen, maar ook het potentieel hebben om de nakende recessie en de klimaatcrisis aan te pakken.

Praktisch

De PostCoronaTalks zijn volledig gratis. Ze worden door de VRP uit enthousiasme en engagement georganiseerd bovenop de geplande activiteiten, omdat we het noodzakelijk vinden om deze gesprekken nu te voeren. Elke vrijwillige bijdrage wordt ten zeerste gewaardeerd. Dit kan op rekeningnummer BE18 0682 2453 9465 (BIC: GKCCBEBB). Een factuur is te verkrijgen vanaf € 10. 

ANDERE POSTCORONATALKS

inschrijven

inschrijven:

formulier wordt geladen...