Activiteiten > PostCoronaTalks

29-04-2020 - 10-06-2020 (16.00-17.00)

PostCoronaTalks

Tijdens de PostCoronaTalks (april-juni 2020) heeft de VRP een aantal experten uitgenodigd om na te gaan waar we op ruimtelijk vlak naartoe moeten na de coronacrisis. Welke maatschappelijke zwaktes heeft de crisis blootgelegd en hoe kunnen ruimtelijke planning en stedenbouw helpen om deze tekortkomingen aan te pakken? Hoe verbeteren we de kwaliteit van onze (publieke) ruimte in tijden van physical distancing? Hoe maken we onze leefomgeving groener, gezonder en inclusiever? Hoe maken we van onze woonbuurt – die we tijdens de lockdown beter leerden kennen – een leefbuurt? Hoe maken we van telewerken, actieve modi, korteketeneconomie … een blijvend succes? Wilt u de PostCoronaTalks (her)bekijken? Mail dan naar info@vrp.be voor de opnames en presentaties. 

Overzicht Talks

  • 29 april | De gezonde stad | Jens Aerts (UNICEF / BUUR)
  • 13 mei | Mobiliteit | Dirk Lauwers (UAntwerpen / UGent)
  • 20 mei | Publieke ruimte | Sven Augusteyns (OMGEVING / Ringland / Straatvinken / Curieuzeneuzen)
  • 27 mei | Het stedelijk voedselvraagstuk | Hans Vandermaelen (UGent)
  • 3 juni | De kwetsbare stad | Luce Beeckmans (UGent) en Stijn Oosterlynck (UAntwerpen)
  • 9 juni | Tools voor een gezonde stad | Maarten Van Acker (UAntwerpen) en Peter Vervoort (Departement Omgeving / UAntwerpen)

De bevindingen van de PostCoronaTalks bundelden we in een synthesetekst. We bezorgden ook een tekst aan relancecomités en politici. Daarin sommen we de ruimtelijke maatregelen op die nodig zijn om ons te wapenen tegen crises als deze. U vindt beide documenten hieronder