Activiteiten > PostCoronaTalks

29-04-2020 - 10-06-2020 (16.00-17.00)

PostCoronaTalks

Met de nieuwe online reeks PostCoronaTalks wil de VRP samen met u en een aantal experten nagaan waar we op ruimtelijk vlak naartoe moeten na de crisis. Met welke ideeën, concepten en initiatieven bouwen we een gezonde stad? De belangrijkste bevindingen zullen in publicatievorm verschijnen.

Net zoals bij crisissen in het verleden is ruimtelijke planning ook nu een cruciale schakel in het creëren van een gezonde stad. Met de PostCoronaTalks verkennen we wat planning en stedenbouw kunnen betekenen als het normale leven terug op gang komt. We nodigen u als ruimtelijk professional (of betrokkene) dan ook van harte uit om deel te nemen.
Aan de hand van de VRP-thema’s zullen een aantal experten zich de komende woensdagen buigen over een aantal vragen. Hun webinar zal telkens worden gevolgd door een online debat met enkele respondenten. Deelnemers kunnen input geven en vragen stellen via de chat.

Welke maatschappelijke zwaktes legt de crisis bloot en hoe kunnen ruimtelijke planning en stedenbouw helpen om deze tekortkomingen aan te pakken? Hoe verbeteren we de kwaliteit van onze (publieke) ruimte in tijden van physical distancing? Hoe maken we onze leefomgeving groener, gezonder en inclusiever? Hoe maken we van onze woonbuurt – die we tijdens de lockdown beter leerden kennen – een leefbuurt? Hoe maken we van telewerken, actieve modi, korteketeneconomie … een blijvend succes?

Talks

Praktisch

De PostCoronaTalks zijn volledig gratis. Ze worden door de VRP uit enthousiasme en engagement georganiseerd bovenop de geplande activiteiten, omdat we het noodzakelijk vinden om deze gesprekken nu te voeren. Elke vrijwillige bijdrage wordt ten zeerste gewaardeerd. Dit kan op rekeningnummer BE18 0682 2453 9465 (BIC: GKCCBEBB). Een factuur is te verkrijgen vanaf € 10.