Activiteiten > Praktijkopleiding. Decreet Gemeentewegen

22-10-2019 - 07-11-2019

Praktijkopleiding. Decreet Gemeentewegen

Op 1 september 2019 wordt het nieuwe decreet Gemeentewegen van kracht. Er komen nieuwe regels voor lokale wegen: aanleg, wijziging, beheer, handhaving … Steden en gemeenten krijgen meer zeggingskracht en impact. Het lokale beleid zal bijdragen aan een veilig wegennet en een fijnmazig netwerk van trage wegen.

Deze praktijkgerichte vorming geeft een gedetailleerd beeld van het nieuwe decreet. De gevolgen van de herziening van de fameuze buurtwegenwet worden in kaart gebracht en wetsartikels zullen vertaald worden naar concrete procedures, acties en maatregelen. Er zal ook voldoende tijd worden uitgetrokken om het decreet te toetsen aan specifieke vragen of dossiers binnen uw stad of gemeente.

Docenten zijn medewerkers van Trage Wegen vzw en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten i.s.m. de auteurs van het Gemeentewegendecreet.

Meer info en inschrijven via de website van Trage Wegen vzw

PRAKTISCH

Lokale besturen en professionals kunnen kiezen uit 3 opleidingsmomenten:

  • Dinsdag 22 oktober. Het Pand, Gent;
  • Dinsdag 19 november. Extra City, Berchem;
  • Donderdag 7 november. Cultuurcentrum, Hasselt

Deelname € 300 pp  | € 250 (leden VVSG) | € 150 (leden of partners van Trage Wegen). De prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Meer info en inschrijven via de website van Trage Wegen vzw