Activiteiten > Seminar rekeningrijden

18-11-2019 (12.30-17.00 uur)

Seminar rekeningrijden

Als we congestie willen bestrijden en tegelijk de gebruiker/vervuiler hierin eerlijk willen laten bijdragen, is rekeningrijden een succesvol instrument. Het legt bovendien de automobiliteit aan banden terwijl het een modal shift richting meer klimaatvriendelijke vervoerwijzen bevordert. Het maatschappelijk debat geeft echter aan dat het in België/Vlaanderen nog niet zo eenvoudig in te voeren is.

De Stichting Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening (Universiteit Gent) en de departementen Omgeving en Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), organiseren op 18 november een seminar over rekeningrijden. Het seminar geeft u inzicht in de voor- en nadelen, en de do’s & don’ts die ervaringen uit het buitenland ons leren. Vervolgens zal ingegaan worden op de specifieke uitdagingen voor Vlaanderen en de mogelijke koers die gevolgd kan worden. Sluitstuk is een paneldebat.

Onder voorbehoud zal aansluitend de Vlaamse Minister Omgeving de MoRo jaarprijzen voor 2019 uitreiken.

Programma

12:30 | Ontvangst
13:00 | Welkom door Peter Cabus, secretaris-generaal Departement Omgeving
13:15 | Stand van zaken rekeningrijden in Vlaanderen. Filip Boelaert, secretaris-generaal Departement MOW
13:45 | Presentatie Arie Bleijenberg over de rol van de auto in de toekomstige mobiliteit
14:15 | Presentatie Jonas Eliasson over de ervaringen in Stockholm, Zweden
14:45 | Pauze
15:15 | Waarom en hoe verder met rekeningrijden in Vlaanderen/België. Bruno de Borger
15:45 | Paneldebat olv Luuk Boelens (directeur AMRP/voorzitter MoRo-Stichting), met de sprekers
16:15 | Uitreiking George Allaert-Prijs door de nieuwe Vlaamse minister Omgeving (onder voorbehoud)
16:45 | Laudatio
17:00 | Receptie
18:00 | Einde

Praktisch

Ellipsgebouw | Koning Albert II-laan 35 | 1030 Brussel
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/ellipsgebouw
Met uitzondering van één presentatie is de voertaal Nederlands.
Toegang gratis, inschrijven verplicht via deze link