Activiteiten > Sessies Mobipunten

10-12-2019 (09.30-12.30 uur)

Sessies Mobipunten

Doelgroep: studiebureaus, lokale besturen (mobiliteit en ruimte), MOW, De Lijn, AWV

De VRP en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) nodigen u dit najaar uit voor werksessies rond mobipunten. Hiermee willen we bestaande expertise samenbrengen en van daaruit afspraken maken over een coherente aanpak voor de selectie en de ruimtelijke inpassing van deze mobiliteitshubs in de 15 vervoerregio’s. We zullen bekijken hoe het verknopen van mobiliteit hand in hand kan gaan met ruimtelijke ambities. De nadruk ligt dus op het ruimtelijke aspect van de mobipunten en op concepten en instrumenten die daarvoor kunnen ingezet worden.

We vertrekken vanuit de Beleidsvisie Mobipunten en het VRP Inspiratieboek Mobipunten, maar verrijken deze documenten met ideeën en expertise uit het veld. Het doel is tot een gedragen methodologie te komen die inzetbaar is in de verschillende vervoerregio’s.

In sessies 1 en 2 werken we een globale methodologie uit voor de selectie van mobipunten. In sessies 3-5 toetsen we de methodologie aan concrete cases. We zullen in deze sessies dus meer focussen op de concrete, lokale inpassing van het mobipunt in haar omgeving.

Inhoud sessies

U kunt per sessie intekenen of ze allemaal volgen

Sessie 1 | 1 oktober | 14.00-17.00 u | VAC Hasselt 
Sessie 2 | 15 oktober | 14.00-17.00 u | Winkelhaak Antwerpen

  • Delen van inzicht en kennis over knooppunten (mobipunten) en de inrichting ervan. Gezamenlijke visie uitwerken tussen verschillende actoren betrokken bij planning, ontwerp, uitbouw en beheer van knooppunten/mobipunten
  • Relatie tussen mobipunten en ruimtelijke knooppunten uitklaren
  • Doel: uitwerken/verfijnen/concretiseren van een methodologie/toolbox om tot selectie te komen van regionale en lokale knooppunten

Sessie 3 | 5 november | 09.30-12.30 u | Winkelhaak Antwerpen
Sessie 4 | 26 november | 09.30-12.30 u | Winkelhaak Antwerpen
Sessie 5 | 10 december | 09.30-12.30 u | Winkelhaak Antwerpen

  • Focus op concrete ruimtelijke inpassing van de knooppunten (ruimtebehoefte, impact op omgeving, gewenste en ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen …). Regionale focus met onderscheid tussen stedelijke en meer landelijke vervoersregio’s. Dit op basis van concrete cases.
  • Doel: leidraad/stappenplan voor het uitwerken van knooppunten (mobipunten) – en/of flankerend ruimtelijk beleid – om mee te nemen bij de opmaak van de vervoersplannen of indien van Vlaams belang, op te nemen door de Departementen MOW en/of OMGEVING.

Praktisch

VAC Hasselt | Koningin Astridlaan | Hasselt
De Winkelhaak | Lange Winkelhaakstraat 26 | Antwerpen
Interesse? Mail hans.tindemans@vrp.be