Activiteiten > Sessies Wegencategorisering

06-12-2019 (13.30-16.30 uur)

Sessies Wegencategorisering

Ruimtelijke implicaties en inpassing van de nieuwe wegencategorisering.

Voor wie? Studiebureaus, lokale besturen (mobiliteit en ruimte), MOW, De Lijn, AWV

In opdracht van en in samenwerking met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) organiseert de VRP dit najaar drie sessies over de nieuwe wegencategorisering. Tijdens de sessies gaan we na hoe logische principes van wegencategorisering omgezet kunnen worden in de praktijk – we houden daarbij steeds onze ruimtelijke bril op. De nieuwe wegencategorisering zal grondig worden toegelicht. Vervolgens wordt kennis uitgewisseld rond specifieke topics: fietsnetwerken, doortochten, ruimtelijke ontwikkelingen …

We doen een traject van drie workshops/rondetafelgesprekken, maar deelname kan ook per dag.

Praktisch

29 november, 6 december en 16 december | Telkens van 13.30 tot 16.30 uur.
De Markten | Oude Graanmarkt 5 | Brussel.

Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht via hans.tindemans@vrp.be