Activiteiten > Slotevent. Ruimte voor Logistiek.

24-10-2022 (13.30u - 17.00u)

Slotevent. Ruimte voor Logistiek.

inschrijven

Beeld (c) Paul Coertjens.

Ruimte voor logistiek‘ is een nieuwe publicatie van VRP in samenwerking met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. In deze publicatie worden de ruimtelijke uitdagingen van duurzame logistiek onder de aandacht gebracht. Met het oog op zuinig ruimtegebruik worden er aanbevelingen geformuleerd.

Op het slotevent verkennen we met enkele keynotes hoe we de ruimtelijke uitdagingen van duurzame logistiek kunnen aanpakken en welke concrete (beleids)acties we in praktijk kunnen brengen in Vlaanderen. Drie speerpunten komen aan bod:

  1. Stedelijke logistiek
  2. Bedrijventerreinmanagement en locatiebeleid
  3. Internationale logistieke knopen en corridors

We zien de publicatie en het event vooral als opstart naar verdere dialoog en actie op het terrein. Ook voor de VRP zal deze publicatie en het event een vertrekpunt zijn om in de werking extra in te zetten op kennisdeling rond ruimtelijke economie, duurzame logistiek en ruimte voor bedrijvigheid. Kom jij mee (net)werken aan toekomstgericht ruimtelijk beleid voor duurzame logistiek?

De publicatie is het resultaat van diverse rondetafelgesprekken met experten in o.m. logistiek, ruimte, mobiliteit, en economie. Het event en de publicatie wordt ondersteund door het Departement Mobiliteit en Openbare werken van de Vlaamse Overheid.

Programma

13u30 | Welkomstwoord door dagvoorzitter Ann Verhetsel (UAntwerpen/VRP)

13u35 | Openingswoord door Lydia Peeters, Vlaams Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken

13u45 | Voorstel Publicatie | Hans Tindemans (Beleidsmedewerker VRP)

14u15 | Duurzame stedelijke logistiek | Bram Kin (senior researcher Urban Logistics, TNO) + Q&A

14u45 | Pauze

15u15 | Locatiebeleid logistiek vastgoed en bedrijventerreinmanagement |Joost Uwents (CEO WDP) + Q&A

15u45 | Internationale logistieke knooppunten | Thierry Vanelslander (Prof. Departement Transport en Ruimtelijke Economie – UAntwerpen) + Q&A

16u15 | Panelgesprek Duurzame logistiek in Vlaanderen – Hoe realiseren we dat? Gesprek met Filip Boelaert (Secretaris-generaal dpt MOW), Peter Cabus (Secretaris-generaal dpt OMG), Koen Vermoesen (diensthoofd Ruimtelijke Economie – VLAIO)

16u45 | Netwerkdrink

Praktisch

24 oktober 2022 | 13.30u-17.00u

Hendrik Consciencegebouw | Koning Albert II-laan 15 | 1210 Brussel

Deelnameprijs:

€75 voor VRP-leden

€105 voor niet-leden

€10 voor studenten

Departement MOW
inschrijven

inschrijven:

formulier wordt geladen...