Activiteiten > Studiedag kansenbeleid. Move on up.

03-12-2019

Studiedag kansenbeleid. Move on up.

Kan ruimtelijk beleid ervoor zorgen dat wijkbewoners kunnen opklimmen op de sociale ladder? en hoe?

Buurten hebben een niet te verwaarlozen invloed op de ontplooiingskansen van mensen. Sociale voorzieningen, netwerken, ateliers, werkplekken en mobiliteit zijn zaken die bewoners helpen om hogerop te raken in het leven. Kan ontwerp en planning op deze factoren inwerken en zo meer kansen en talenten aanboren? Kan ruimtelijk beleid inspelen op de noden van verschillende bevolkingsgroepen: oudere wijkbewoners, kortgeschoolden, werkloze jongeren, nieuwkomers? Ontdek het op de studiedag ‘Move on up!’ (foto: ‘Kuregem. Deel 2. Goed nieuws’. Dirk De Caluwé).

Programma

09.30 uur | Afspraak Victor Hortaplein. Wijkwandeling door Kuregem ‘waar wrijving voor glinstering zorgt’.

Brukselbinnenstebuiten gidst ons door Kuregem, een wijk met een glorieus industrieel verleden. Nu wordt de Anderlechtse buurt getroffen door bijtende armoede, criminele jongeren, werkloze volwassenen, drugs en verkrotte woningen. De tocht laat ons enkele mooie staaltjes van buurtwerk zien. We wandelen langs inspirerende buurtinitiatieven en ambitieuze stadsprojecten die de verloederde wijk een nieuwe reputatie moeten bezorgen.

12.30 uur | Lunch Antidote | Studio Citygate.

Voor de lunch en de namiddagsessies worden we ontvangen in Studio Citygate, één van de grootste Belgische sites in tijdelijk gebruik ooit. Deze voormalige geneesmiddelenfabriek van 20.000 m² wacht op de ontwikkeling door Citydev, de vroegere Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dries Vanneste van Entrakt, een beheersmaatschappij voor leegstaande ruimtes, leidt ons rond en vertelt hoe Entrakt hier tijdelijk kunstenaarsateliers, collectieve voorzieningen, een skatepark … huisvest.

Luce Beeckmans doet aan de Universiteit Gent onderzoek naar de ruimtelijke impact van migratie op middelgrote steden in Europa. Ze is co-coördinator van het onderzoekscollectief Heim. Luce neemt de rol van moderator op zich en loodst ons doorheen de namiddag.

13.40 uur | Community Land Trust Brussels | Betaalbaar wonen.

Geert De Pauw, coördinator van Community Land Trust Brussel vertelt hoe CLTB blijvend betaalbare woonprojecten ontwikkelt op gedeelde gemeenschapsgronden in Brussel voor mensen met bescheiden middelen. Vanuit deze woonprojecten bouwt CLTB samen met bewoners en buurtorganisaties aan een rechtvaardige en inclusieve stad.

14.00 uur | vzw Cultureghem | Bruggenbouwer in de wijk.

Eva De Baerdemaeker staat aan het roer van Cultureghem, een vzw die projecten op poten zet in de stad. ‘Plekwerkers’ noemen ze zichzelf, op zoek naar meer kwaliteitsvolle gedeelde ruimte. Eva De Baerdemaeker vertelt hoe de Abattoir een plek wordt voor mensen, door mensen. Waar leerlingen hun talenten kunnen uitspelen, waar de buurt elkaar kan ontmoeten en waar bruggen worden gebouwd tussen school en de buurt.

14.20 uur | Artgineering | Duurzame wijkcontracten in actie.

Artgineering heeft tal van opdrachten in het kader van de Duurzame Wijkcontracten uitgevoerd. Dit zijn actieplannen tussen het Brussels Gewest, de gemeente en de inwoners van een Brusselse wijk. Stefan Bendiks toont het belang van mobiliteit in minder begoede buurten en gaat in op het ontwerpproces door en voor bewoners van die wijken. Hij vertelt aan de hand van twee kruispunten – Orban en het Sint-Agathavoorplein in Vorst – hoe autoverkeer plaats heeft gemaakt voor een voetgangerszone dankzij de participatie van buurtbewoners, zowel in het ontwerp als tijdens de uitvoering.

14.40 uur | KEYNOTE. Afrikaanderwijk Rotterdam | Annet Van Otterloo (Afrikaanderwijk Coöperatie)

In het superdiverse Rotterdam stimuleert de Afrikaanderwijk Coöperatie ondernemerschap. De coöperatie geeft sociale en culturele ‘buitenstaanders’ die niet kapitaalkrachtig zijn – en vaak actief in de alternatieve economie – een plek in het reguliere arbeidscircuit. De Afrikaanderwijk Coöperatie scant wijken op specifieke talenten en brengt die in kaart. Vervolgens worden die talenten gekoppeld aan een verdienmodel. Annet Van Otterloo is als projectmanager actief in de Afrikaanderwijk. Daar wordt het aanwezige talent maximaal benut dankzij coöperatieve werkplaatsen.

15.10 uur | Pauze

15.30 uur | Panelgesprek

We ronden de dag af met een panelgesprek met onder meer Hilde Verschaeve (opbouwwerker Denderleeuw),  Elise Schillebeeckx (onderzoeker aankomstwijken, KU Leuven), Stijn Oosterlynck, (stadssocioloog UAntwerpen), Isabelle Penneman (citydev.brussels) en Sihame El Kaouakibi (oprichtster van het stadsproject ‘Let’s go urban’ en Open VLD-politica).

Voor wie?

Omgevingsambtenaren, stedenbouwkundigen en ontwerpers maar ook collega’s uit onderwijs, jeugdwerk, woonbeleid en lokale economie …We beogen een diverse groep deelnemers om zo de aandacht te vestigen op het belang van samenwerking tussen ruimtelijke en sociale diensten.

Praktisch

80 euro (leden) | 100 euro (niet leden) | 70 euro (elke extra collega die de eerste inschrijver meebrengt)
20 euro (student-leden) | 35 euro (studenten/niet-leden)

Startpunt 09.30 uur | Victor Hortaplein Zuidstation Brussel
Lunch en middagsessies: Studio Citygate Grondelsstraat 152, 1070 Anderlecht (15 minuten van Zuidstation)

Met de steun van Team Stedenbeleid en Team Vlaams Bouwmeester

Inschrijvingsformulier ‘blijft hangen’? Dan bent u wellicht online met Internet Explorer. Die oude jongen is ook blijven hangen (in de tijd). Probeert u eens een andere browser (chrome, firefox, duckduckgo …). Als het dan nog niet lukt graag een mail naar info@vrp.be.