Activiteiten > Studiedag. Sport en ruimtelijke ordening

06-11-2019 (09.30-17.30 uur)

Studiedag. Sport en ruimtelijke ordening

De ‘Cel Omgeving’ volgt bij Sport Vlaanderen de evoluties binnen de beleidsdomeinen ruimtelijke ordening en leefmilieu op de voet. De cel ondersteunt de sportsector (clubs, federaties, diensten …) door het verlenen van adviezen bij planningsprocessen, overleg met overheidsinstanties, opvolging van wetgeving, enzovoort.

Voor wie in zijn dagelijkse activiteiten in aanraking komt met de planning en realisatie van sportinfrastructuur, is het noodzakelijk om de evoluties op vlak van leefmilieu en ruimtelijke ordening op te volgen of minstens een basiskennis te hebben van deze complexe regelgeving. Op woensdag 6 november 2019 organiseert de Cel Omgeving van Sport Vlaanderen een studiedag over dit thema. Advocaat Bart De Becker zal de basisbeginselen van de ruimtelijke ordening toelichten en ingaan op de problematiek van zonevreemde sportinfrastructuur.

Meer informatie over het programma vindt u op de website van Sport Vlaanderen

Bestemd voor

  • Sportfunctionarissen
  • Omgevingsambtenaren
  • Ruimtelijke planners
  • Sportclubs
  • Sportfederaties

Praktisch

De studiedag vindt plaats in het Vlaams Administratief Centrum (VAC) Hasselt
Wegbeschrijving: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/gebouwen/hendrik-van-veldekegebouw-vac-hassel