Activiteiten > Studienamiddag mobiliteitsonderzoek Straatvinken

12-12-2019 (13.30-16.30)

Studienamiddag mobiliteitsonderzoek Straatvinken

Wat betekenen de resultaten voor uw gemeente of stad?

De resultaten van de tweede editie van Straatvinken, het citizen-scienceproject waarbij burgers een uur lang in hun straat het verkeer tellen, zijn bekend. Tientallen steden en gemeenten in de provincie Antwerpen, het Waasland en de regio Leuven hebben met succes hun inwoners opgeroepen om deel te nemen. Gemeentebesturen, adviesraden, burgers en actiegroepen tonen interesse om aan de slag te gaan met de resultaten en de aansluitende leefbaarheidsbevraging.

Het wetenschappelijk team achter Straatvinken nodigt u daarom uit op een studienamiddag aan de Universiteit Antwerpen om samen met u in te zoomen op de resultaten en te bekijken welke toepassingsmogelijkheden Straatvinken biedt op het niveau van de straat, de wijk of het hele grondgebied van de gemeente of de stad.  

De studienamiddag staat ook stil bij de plannen om Straatvinken uit te breiden, zowel geografisch als inhoudelijk. Daarvoor doen ze een beroep op uw expertise en noden. 

De studienamiddag biedt ten slotte de gelegenheid om uw ervaringen met het mobiliteitsbeleid in uw gemeente of stad te delen met collega’s en de relevantie van Straatvinken nog beter te laten aansluiten bij de noden op het terrein.

Programma

  • 13.30 | Welkom en introductie: wat is Straatvinken? (Prof. Dr. Thomas Vanoutrive, UAntwerpen)
  • 14.00 | Resultaten 2019: verkeersdata en leefbaarheidsbevraging (Prof. Dr. Huib Huyse, HIVA-KU Leuven)
  • 14.30 | Wat kan Straatvinken betekenen voor uw gemeente of stad? Concrete ervaringen vanuit een gemeentelijk en stadsperspectief  
  • 14.50 | Vragen en antwoorden
  • 15.00 | Toekomstplannen van het Straatvinken-team. (Prof. Dr. Kobe Boussauw, VUB)
  • 15.15 | Interactieve sessie: wat zou Straatvinken nog moeten onderzoeken?
  • 16.30 | Slot

Praktisch

Universiteit Antwerpen | Stadscampus, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen | Lokaal D014
Deelnemen aan de studiedag is gratis, maar inschrijven vóór 10 december is verplicht.
Via deze link kunt u inschrijven