Activiteiten > De Bouwcode als Klimaattool. Digitale studiedag voor lokale besturen.

20-06-2022 (09.30u - 16.30u)

De Bouwcode als Klimaattool. Digitale studiedag voor lokale besturen.

inschrijven

Opgelet: deze studiedag zal digitaal doorgaan!

Hoe kan je hemelwaterinfiltratie in je stedenbouwkundige verordening opnemen? Op welke manier kan je met de verordening maximaal inzetten op privaat groen? Is het tijd om de auto- en fietsparkeernorm in de gemeente te herbekijken en hoe zoek je naar goede voorbeelden? Hoe zet je met de bouwcode in op fossielvrij verwarmen? En hoe krijg je burgers en ontwikkelaars mee in dit verhaal?

Het voorbije jaar werkten Bond Beter Leefmilieu, Voorland en VRP in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant en VVSG intensief aan een Toolbox die lokale besturen ondersteunt bij de opmaak van een bouwcode die mee vorm geeft aan het klimaatbeleid.

We tonen hoe je klimaatdoelen kan halen met betrekking tot hemelwateropvang en infiltratie, groen en bomen, duurzame mobiliteit, fossielvrij verwarmen en circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen in de bouwcode. Naast de thema’s hebben we ook aandacht voor de inzet van het instrument in slimme combinatie met andere instrumenten, hoe we op brede gedragsverandering van burgers kunnen inzetten en welke rol communicatie daarbij heeft. 

EXCLUSIEF: deelnemers ontvangen een gedrukt exemplaar van het handboek en de werkfiches!

Programma

Het programma werd lichtjes aangepast.

10.00u | Welkom, overzicht traject totstandkoming toolbox en programma | An Rekkers (VRP)

10.10u | Hoe zet je de bouwcode ‘slim’ in en combineer je met andere instrumenten in het lokaal beleid | Robin De Ridder (Voorland)

10.45| Wat kan een bouwcode al doen om de shift naar de kernen te stimuleren? | Kristine Verachtert (Spatie)

11.15| Pauze

11.30u | Ruimte voor vragen aan Robin en Kristine.

11.40u | Van moeten naar willen. Hoe krijgen we de burger en ontwikkelaars mee in dit verhaal? | Mieke Nolf (VRP)

12.00u | Middagpauze

13.00u | Groenblauw in de bouwcode: hemelwaterinfiltratie en biodiversiteit | Wim Van Gils (adviseur waterbeleid) + Mieke Nolf (VRP)

13.45u | De bouwcode inzetten voor lokaal mobiliteitsbeleid | Dirk Lauwers (mobiliteitsdeskundige, UAntwerpen)

14.30u | Fossielvrij verwarmen | Angelos Koutsis en Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu)

14.45u | Lokale overheden over hun bouwcode als klimaattool: do’s and don’ts | Kris Swaegers (Gemeente Boechout) en Jonah Scheppers (Bestuurssecretaris planoloog bij Provincie Vlaams-Brabant)

15.15u | Afsluit

Op het einde van de dag weet je:

  • Hoe de bouwcode mee kan inzetten voor kernversterking en behoud van open ruimte
  • Hoe je de bouwcode kan inzetten om hemelwaterinfiltratie en groen op privaat domein kan realiseren
  • Hoe je de bouwcode gebruikt in je mobiliteitsbeleid en wat slimme parkeernormen zijn
  • Hoe je de bouwcode kan inzetten om fossielvrij verwarmen te stimuleren
  • Hoe combineer je de bouwcode met andere ruimtelijke instrumenten vanuit de juridische grenzen
  • Wat do’s and don’ts zijn in de communicatie naar burgers en ontwikkelaars
  • Hoe lokale overheden er concreet mee aan de slag zijn

Praktisch

20 juni 2022 | 10.00u – 15.30u.

Dit event vindt plaats via Microsoft Teams.

€75 voor VRP-leden

€145 voor niet-leden

Gratis deelname voor lokale besturen van de provincie Vlaams-Brabant en medewerkers van de provincie Vlaams-Brabant.

Voorland Provincie Vlaams-Brabant Bond Beter Leefmilieu VVSG
inschrijven

inschrijven:

formulier wordt geladen...