Activiteiten > Event lancering Toolbox. Stedenbouwkundige verordening als klimaattool.

16-06-2022

Event lancering Toolbox. Stedenbouwkundige verordening als klimaattool.

Save the date

Lokale besturen staan voor een grote klimaatopgave. Hoe kunnen we verdere klimaatverandering voorkomen? En hoe kunnen we ons eraan aanpassen? Dat zijn twee vragen die op relatief korte termijn een antwoord nodig hebben. Overheden kunnen dit niet alleen, burgers en bedrijven spelen een cruciale rol. Er zijn verschillende (ruimtelijke) instrumenten die overheden kunnen inzetten om de keuzes van burgers en bedrijven te sturen. Eén ervan is de stedenbouwkundige verordening (de bouwcode).

Foto: Kelly Sikkema/Unsplash

In opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant en de VVSG ontwikkelden de VRP en de Bond Beter Leefmilieu een toolbox over de ‘Stedenbouwkundige verordening als klimaattool’. De toolbox kwam tot stand in samenwerking met de steden Mechelen en Leuven en Voorland en met input van een 40-tal lokale besturen/experten.

Inhoud toolbox

De toolbox bevat afwegingskaders, infographics, discussiekaarten en voorbeeldparagrafen die lokale besturen kunnen inzetten om hun eigen proces naar een nieuwe, klimaatgerichte stedenbouwkundige verordening vorm te geven.

Op 16 juni stellen we de toolbox aan u voor. Via cases en het uitdiepen van thema’s gaan deelnemers zowel met experten en als met elkaar in gesprek.