Activiteiten > Voorjaarscongres. Ruimte & Zorg (1)

16-06-2020 (15.00-17.00 uur)

Voorjaarscongres. Ruimte & Zorg (1)

Webinar 1. Zorg, Collectiviteit en kernversterking

16 JUNI. 15.00-17.00 UUR. Of herbekijk later

Bij gebrek aan een aantrekkelijke zorgwoning in de vertrouwde omgeving, kiezen hulpbehoevende ouderen er vaak voor om te blijven wonen in een woning die te groot, onaangepast en slecht gelegen is. Hierdoor hebben ze moeilijk toegang tot dagelijkse voorzieningen. Thuiszorgers moeten door deze verspreide manier van wonen bovendien ontzettend veel kilometers afleggen. Recent onderzoek brengt de ruimtelijke gevolgen duidelijk in beeld (Zie ook Pascal De Decker en Brecht Vandekerckhove op 9 juni). Aan de andere zijde van het spectrum hebben we de grootschalige woonzorgcentra voor zowel hulpbehoevende senioren als mensen met andere zorgvragen. Wat is een wenselijke tussenvorm? En hoe kan je die als bestuur helpen realiseren?

THE MISSING MIDDLE? WOONVORMEN TUSSEN THUISZORG EN ZORGCAMPUS.
Peggy Totté (VRP en Architectuurwijzer)

Veel gemeenten stellen tot hun spijt vast dat nieuwbouw zorgprojecten vaak onvoldoende rekening houden met de schaal en de belevingswaarde van de omgeving. Peggy Totté toont hoe je deze projecten kunt inpassen in een kleinschalige woonomgeving door aandacht te besteden aan de juiste bouwhoogte, dakstructuur en gevelwerking. De woondensiteit verhogen zonder aan huiselijkheid in te boeten kan door de ruimtelijke ‘schakeling’ van kleinere leefgroepen. Aan de hand van bestaande referentievoorbeelden zal Peggy onderbouwen wat de ruimtelijke en sociale voordelen van deze tussenmaat kunnen zijn en hoe we hier sterker op kunnen inzetten.

ZORG EN RUIMTE: VAN PLANNING TOT PROJECTEN
Els Devriendt en Kim Paduwat (Stad Gent)

Als we ruimte en zorg geïntegreerd willen benaderen betekent dit dat welzijnsdiensten en diensten ruimtelijke planning intensiever moeten samenwerken. Bij de stad Gent gebeurde dit bij de opmaak van het Ruimtelijk Beleidsplan (‘Ruimte voor Gent’) en bij het uitwerken van een concreet beleidskader dat een leidraad vormt voor wie kwaliteitsvolle assistentiewoningen wil aanbieden. De stad wil zelf ook inzetten op ‘the missing middle’ door collectieve zorgwoningen en de mix van mensen met en zonder zorgnoden in co-housingprojecten te stimuleren.

->TERUG NAAR ALGEMENE PAGINA