Activiteiten > Voorjaarscongres. Ruimte & Zorg (3)

30-06-2020 (15.00-17.00 uur)

Voorjaarscongres. Ruimte & Zorg (3)

Webinar 3. Woonzorgzone en voetgangerscirkel: beweging, autonomie en nabijheid

30 JUNI. 15.00-17.00 UUR. Of herbekijk later

ZORG VAN PLAN- TOT STRAATNIVEAU IN OLEN
Inne Pijpers (diensthoofd Omgeving Olen)

Zorg staat in de gemeente Olen hoog op de agenda. Het concreet maken van de doelstelling ‘buurtgerichte zorg’ bracht de diensten Zorg en Omgeving samen rond de tafel. Ze stelden vast dat er 1) weinig samenhang was tussen de ruimtelijke voorzieningen en 2) dat er nood was aan een gedeelde visie op locatiebeleid voor ouderenhuisvesting. Zo ontstond het concept van de woonzorgzone, met bijzondere aandacht voor de realisatie van een voetgangerscirkel. Dat is een wandellus die bestaat uit toegankelijke voetpaden en trage wegen met voldoende rustplaatsen zoals bankjes. Deze verkeersluwe, veilige en rolstoeltoegankelijke wandelroutes lopen bij voorkeur langs de belangrijkste diensten en handelszaken. De cirkel is rollator-, rolstoel- en kinderwagenproof.
Inne Pijpers schetst hoe de samenwerking tussen zorg en ruimte vorm kreeg. Welke analyses hebben ze gemaakt? Welke kaders werden ontwikkeld? En hoe slagen ze erin met eenvoudige en budgetvriendelijke maatregelen hun kern zo in te richten dat het de autonomie van ouderen maximaal ondersteunt?

DE LOKALE OVERHEID ALS ACTIEVE ACTOR IN ZORGHUISVESTING.
Myriam Deloddere (Algemeen directeur Woonzorgbedrijf Wervik)

Kwaliteitsvolle en duurzame alternatieven aanbieden voor het woonzorgcentrum, is voor stad Wervik een cruciale doelstelling. De stad wil hierbij als actieve actor optreden en zelf ook woningen aanbieden. Ze lanceerde het concept ‘kotwonen voor senioren’, waarbij grote panden heringericht worden voor samenhuizen, met individuele en collectieve ruimtes. De bewoners hebben de regie over hun leven zelf in handen en beslissen wie wanneer welke dienst levert en welke activiteiten ze samen doen met hun mede-bewoners. In twee deelgemeenten werden woonzorgzones ontwikkeld. Het nieuwe woonzorgcentrum werd ingeplant in het hart van het dorpsplein en een toegankelijk park verbindt de bewoners met het dorpse leven. De voetgangerscirkels werden systematisch ontwikkeld tot een rolstoel- en rollatervriendelijk netwerk van routes, vanuit een nauwe samenwerking tussen diverse betrokken diensten.

->TERUG NAAR ALGEMENE PAGINA