Activiteiten > Voorjaarscongres Ruimte & Zorg (Kick-off)

09-06-2020 (09.30-16.30 uur)

Voorjaarscongres Ruimte & Zorg (Kick-off)

1) Inleidende webinar

9 JUNI. 09.30-12.30 UUR | Of herbekijk later

DE ZORGZAME BUURT
Els Vervloesem (AWB) en Stijn De Vleeschouwer (TVB)

De vermaatschappelijking van de zorg brengt ingrijpende verschuivingen teweeg in het zorglandschap. Ze dwingt ons om na te denken over de betekenis van zorg in de samenleving en stelt ons voor een ruimtelijke opgave: hoe kunnen we zorg sterker ruimtelijk integreren vanuit de buurt, in relatie tot hogere schaalniveaus? Wat zijn daar de noden en waar zien we al inspirerende voorbeelden? Els Vervloesem exploreerde vanuit het Atelier ‘Take Care!’* de succesfactoren van initiatieven op het kruispunt van zorg en ruimte. Stijn De Vleeschouwer realiseerde vanuit het Team Vlaams Bouwmeester concrete lokale pilootprojecten en leerde hieruit wat noodzakelijke voorwaarden zijn om tot geïntegreerde projecten te komen. Beide sprekers zullen verschillende cases bespreken die ze van dichtbij kennen.  

VERSPREID WONEN EN ZORG
Pascal De Decker (KU Leuven en UGent) en Brecht Vandekerckhove (Atelier Romain)

De ruimte in Vlaanderen wordt gekenmerkt door veel kleine kernen, aaneengeregen door linten en verspreide bebouwing. Dit maakt de opdracht om duurzame thuis- en mantelzorg te organiseren er niet makkelijker op. Ruimtelijke planning heeft met andere woorden een essentiële opdracht in de zorgproblematiek. Hoe kan het Deens model van zorgnetwerken ons hierbij helpen? Hoe analyseer je de zorgnoden van je gemeente op verschillende schaalniveaus? Vanuit ontwerpend onderzoek in kleine gemeenten in Vlaanderen krijgen we concrete handvaten over hoe je (zorg)wonen en voorzieningen in je ruimtelijk weefsel integreert – altijd vanuit de juiste schaal en dichtheid.

PRAKTIJKVOORBEELD. ‘VOORBIJ DE CAMPUS’
Luc Verbeke (Den Dries, Evergem)


Den Dries in Evergem begeleidt volwassenen met een mentale en soms ook bijkomende fysieke beperking. De campus in de Bolwerkstraat was 35 jaar geleden nog innovatief, maar ondertussen is de kijk op zorg sterk veranderd. Den Dries trekt resoluut de kaart van inclusie, en ziet zich genoodzaakt om dat door te trekken tot op – of beter ‘voorbij’  – de campus. Renovatie van de gebouwen zou geen oplossing bieden voor het ‘eiland’ dat de campus was. Dus werd gekozen voor een masterplan waarbij de ontwikkeling van de site een nieuwe woonwijk en toegankelijk park van Evergem wordt, waar mensen met en zonder zorgbehoeften samen wonen.

DEBAT
Na de presentaties willen we met u en de sprekers in debat. Welke bedenkingen en aanvullingen hebben lokale besturen en ruimtemakers op de lezingen? Wat zijn de opdrachten voor (boven)lokale besturen op vlak van ruimte en zorg? Welke instrumenten kunnen we inzetten?

->Terug naar algemene pagina