Activiteiten > VRP-bezoek expo 'Inspire to Expire'

20-10-2020 - 02-12-2020

VRP-bezoek expo 'Inspire to Expire'

inschrijven

Van 16 oktober 2020 tot 10 januari 2021 loopt in deSingel in Antwerpen de expo ‘Inspire to Expire’ als sluitstuk van het gelijknamige BWMSTR Label. In dit onderzoeksproject lanceren Tom Coppens, Guy Vloebergh, Hans Leinfelder en Pascal De Decker het voorstel om het Gewestplan te laten vervallen buiten de stedelijke gebieden binnen een periode van drie jaar. De VRP organiseert vier geleide bezoeken aan de expo met de onderzoekers als gids.

(Foto: Filip Dujardin/VAi). Vlaanderen kampt met een overaanbod aan (vaak slecht gelegen) bouwgronden die hun bestemming een halve eeuw geleden kregen in de gewestplannen. Concreet gaat het om minstens een miljoen woningen. Ondanks de aangekondigde betonstop, laten de gewestplannen in de praktijk nog steeds een ongebreidelde verstedelijking van het platteland toe. Bovendien wordt de waarde van deze bouwgronden door speculatie kunstmatig hoog gehouden, waardoor planschadevergoedingen onbetaalbaar worden. In deze context is een betonstop volgens de onderzoekers onmogelijk, want onbetaalbaar. Meer info op de website van het Vlaams Architectuurinstituut.

Wilt u graag van de onderzoekers zelf horen hoe zij de afschaffing van het gewestplan zien?
Schrijf dan in voor een van onze geleide bezoeken aan de expo. De plaatsen zijn beperkt!

***TIP! Ook de Werelddag van de Stedenbouw gaat dieper in op deze problematiek***

praktisch

  • Dinsdag 20 oktober 17.00-18.30 uur: Guy Vloebergh | Onthaal vanaf 16.45 uur
  • Donderdag 12 november 14.00-15.30 uur: Pascal De Decker | Onthaal vanaf 13.45 uur
  • Vrijdag 27 november 14.00-15.30 uur: Tom Coppens I Onthaal vanaf 13.45 uur VOLZET!
  • Woensdag 2 december 16.00-17.30 uur: Hans Leinfelder | Onthaal vanaf 15.45 uur VOLZET!

Deelname: € 15 (leden) | € 20 (niet-leden) | studenten gratis
Inclusief drankje in het Grand Café na afloop.
Mondmasker verplicht!

inschrijven

inschrijven:

formulier wordt geladen...