Activiteiten > VRP-bezoek expo 'Inspire to Expire'

20-10-2020 - 28-03-2021

VRP-bezoek expo 'Inspire to Expire'

inschrijven

nieuwe data!

Van 16 oktober 2020 tot 28 maart 2021 loopt in deSingel in Antwerpen de expo ‘Inspire to Expire’ als sluitstuk van het gelijknamige BWMSTR Label. In dit onderzoeksproject lanceren Tom Coppens, Guy Vloebergh, Hans Leinfelder en Pascal De Decker het voorstel om het Gewestplan te laten vervallen buiten de stedelijke gebieden binnen een periode van drie jaar. De VRP organiseert vier geleide bezoeken aan de expo met de onderzoekers als gids.

(Foto: Filip Dujardin/VAi). Vlaanderen kampt met een overaanbod aan (vaak slecht gelegen) bouwgronden die hun bestemming een halve eeuw geleden kregen in de gewestplannen. Concreet gaat het om minstens een miljoen woningen. Ondanks de aangekondigde betonstop, laten de gewestplannen in de praktijk nog steeds een ongebreidelde verstedelijking van het platteland toe. Bovendien wordt de waarde van deze bouwgronden door speculatie kunstmatig hoog gehouden, waardoor planschadevergoedingen onbetaalbaar worden. In deze context is een betonstop volgens de onderzoekers onmogelijk, want onbetaalbaar. Meer info op de website van het Vlaams Architectuurinstituut.

Wilt u graag van de onderzoekers zelf horen hoe zij de afschaffing van het gewestplan zien?
Schrijf dan in voor een van onze geleide bezoeken aan de expo. De plaatsen zijn beperkt!

praktisch

Omwille van de onvoorspelbare corona-cijfers, voorzien we twee bezoekrondes: 1 in februari en 1 in maart. Als de geleide bezoeken doorgaan in februari, vervallen de data in maart en vice versa. Hopelijk is er toch iets meer bewegingsvrijheid in die periode. We vragen u op het inschrijvingsformulier dus twee data in te vullen!

Eerste bezoekronde

  • Woensdag 10 februari | 15 uur – onthaal vanaf 14.45 uur
  • Do 11 februari | 16 uur – onthaal vanaf 15.45 uur
  • Vrijdag 12 februari | 14 uur – onthaal vanaf 13.45 uur

Tweede bezoekronde

  • Dinsdag 16 maart | 16 uur – onthaal vanaf 15.45 uur
  • Woensdag 17 maart | 14 uur – onthaal vanaf 13.45 uur
  • Donderdag 18 maart | 14 uur – onthaal vanaf 13.45 uur

Deelname: € 15 (leden) | € 20 (niet-leden) | studenten gratis
Inclusief drankje in het Grand Café na afloop.
Mondmasker verplicht!

inschrijven

inschrijven:

formulier wordt geladen...