Activiteiten > VRP Lab > 2017. VRP Lab Energie en Ruimte

01-01-2017

2017. VRP Lab Energie en Ruimte

De klimaatopgave, de eindigheid van fossiele brandstoffen, de energie-afhankelijkheid, de betaalbaarheid … maken dat energie hoog op de agenda staat van politici, bedrijven en gezinnen. We voelen met z’n allen de noodzaak om in te zetten op hernieuwbare energiebronnen en een ander energiesysteem. In Vlaanderen, waar de ruimte schaars en dicht bebouwd is, zorgt de energietransitie meteen ook voor een enorme ruimtelijke opgave.

Van de nood een deugd maken

Met het Lab Energie en Ruimte reflecteerden energie- en ruimtelijke experten over de ruimtelijke componenten van de energietransitie. Hoe kunnen we van de nood een deugd maken? Hoe kan de energietransitie als een opportuniteit aangegrepen worden om ook ruimtelijk een kwaliteitsslag te doen? Hoe kunnen beide sectoren elkaar versterken en een duurzaamheidslag slaan?

Synthesetekst energiesector/ruimtelijk planners

Het Lab Energie en Ruimte is een gezamenlijk initiatief van de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen (ODE) en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP). Het volgt de aanpak van Labs die VRP reeds voor verschillende thema’s toepaste. Uit de diverse sessies kwam een synthesetekst naar voor die de aanleiding vormde voor de inhoud van de Werelddag van de Stedenbouw 2017.

Synthesetekst Lab Energie en Ruimte