Activiteiten > VRP Lab. Groenblauwe klimaatoplossingen in het buitengebied

07-11-2019 (18.00-21.00 uur)

VRP Lab. Groenblauwe klimaatoplossingen in het buitengebied

7 november. 18-21 uur. Brussel

Afgelopen voorjaar vonden twee VRP Labs plaats onder de noemer ‘Groenblauwe klimaatoplossingen in de stad(srand).’ Tijdens de Labs gingen (ervarings)experten na hoe de stad en de rand zich kunnen wapenen tegen de klimaatopwarming en welke strategieën daarvoor  kunnen worden ingezet. Dit najaar zullen de Labs een vervolg krijgen. Tijdens twee sessies onderzoeken we hoe landelijke gebieden in Vlaanderen kunnen worden ingezet bij de aanpak van de huidige klimaatvraagstukken. Inspirerende sprekers belichten de mogelijkheden.

Sessie 1 (26 september) vertrok vanuit voorbeelden die de relatie tussen landbouw en klimaat vertalen in ruimtelijke visies. Tijdens de tweede sessie (7 november) verkennen we hoe infrastructuren van duurzame functionele en recreatieve mobiliteit drager kunnen van ecologische groenblauwe infrastructuren die buiten de grenzen van de gemeente gaan.

Programma

18.00 u | Welkom
18.10 u | Groenblauwe infrastructuren, recreatie en mobiliteit in het buitengebied. Pieter Foré, Landschapsarchitect Hogent. Hoe kan een geïntegreerde synthese van meerschalig, meerlagig en meervoudig ontwerpen leiden tot kwalitatieve en duurzame groene ruimten in het buitengebied? Wat zijn de kenmerken, uitdagingen en randvoorwaarden in het ontwerp en de planning?
18.30 u | Case 1: Leisure Lane in Nederlands Limburg: toerisme en recreatie in het landschap als gangmaker. Ron Roukens.
De Leisure Lane wordt de schakel in het internationale netwerk van lange afstand fietsroutes tussen de Duitse Vennbahn en het Belgische kolenspoor. Het is een aantrekkelijk fietspad door de hele regio waarmee je het landschap en de cultuur in de regio kunt beleven. Het maakt parken binnen het stedelijke gebied toegankelijk en het verbindt stedelijke functies en de attracties in Parkstad op een vloeiende manier. “IBA Parkstad” heeft de Leisure Lane samen met Parkstadgemeenten en Provincie Limburg ontwikkeld. IBA geeft de Leisure Lane een extra kwaliteitsimpuls door de landschappelijke waarde te vergroten. Uitgangspunten daarbij zijn biodiversiteit en aantrekkelijke beplanting.
19.00 u | Case 2: Leirekensroute. Nina Reyntjens, BUUR
Kunnen we ecologische en landschappelijke doelen koppelen aan bovenlokale functionele fietsinfrastructuur? De Leirekensroute maakt deel uit van de fietssnelweg tussen Aalst en Mechelen. Een belangrijke functionele fietsroute dus. Het studiebureau BUUR werd door de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen aangeduid voor de studie rond de herinrichting, de heraanleg en de verbreding van de fietsroute tussen Aalst en Steenhuffel. Samen met de Werkgroep Leirekensroute en de Regionale Landschappen werkt men aan een uitgebreide inventaris en een plan van aanpak. Ambitie: een totaalproject waarbij de fietsroute in relatie wordt gebracht met de landbouwbedrijven en horeca. Dit vanuit de aandacht voor landschap, ecologie en randinfrastructuur (zithoekjes, picknickplaatsen).
19.30 u | Pauze met broodjes
20.00 u | Via werkgroepen delen we ervaringen en werken we aan toepassingen in het eigen werkgebied

praktisch

Herman Teirlinckgebouw | Havenlaan 88 | Brussel
Zaal 01.04 (26 september) en Zaal 01.05 (7 november)
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de sessie van 7 november. Als u wilt deelnemen, graag een mailtje naar mieke.nolf@vrp.be
Deelnameprijs 7 november: € 20 (VRP-leden) | € 30 (niet-leden) | € 15 (vrijwilligersorganisaties)