Activiteiten > VRP Vormingsreeksen > VRP-Lunchwebinar Bouwshift

21-04-2022 (12u30 - 14u00)

VRP-Lunchwebinar Bouwshift

inschrijven

De bouwshift – vroeger beter bekend als de betonstop – was de afgelopen maanden een veel besproken topic onder beleidsmakers en ruimtelijke planners. Dit webinar staat dan ook volledig in het teken van deze thematiek.

Eind november overhandigde de Taskforce Bouwshift haar eindrapport aan minister Demir. Penhouder Peter Lacoere (HOGENT) zal tijdens het lunchwebinar de belangrijkste conclusies en beleidspunten van de Taskforce toelichten.

Op 23 februari 2022 bereikten de Vlaamse regeringspartijen het welbekende Krokusakkoord. Naast een doorbraak in het stikstofdossier werden ze het ook eens over een conceptnota voor de bouwshift. Hans Tindemans, medepenhouder van de taskforce en beleidsmedeweker bij de VRP, bespreekt dit Krokusakkoord en gaat ook in op de verdere (politieke) uitdagingen rond de bouwshift voor de komende maanden en jaren.

Vervolgens licht Steven Hoornaert (VENECO) de instrumenten toe die steden en gemeenten kunnen inzetten om de bouwshift te realiseren.

Tot slot geven we je al een glimp op nummer 53 van het tijdschrift Ruimte dat volledig gewijd is aan het thema Bouwshift.

Programma

12.30u | Welkom en intro | An Rekkers (VRP)

12.35u | Eindrapport Taskforce Bouwshift | Peter Lacoere (HOGENT)

13.00u | Bespreking Krokusakkoord | Hans Tindemans (VRP)

13.15u | Reflecties vanuit VVSG door Danny Claeys (Nazareth) en Dieter Wouters (Wuustwezel) (gesprek olv An Rekkers)

13.30u | Welke instrumenten kunnen gemeenten inzetten? | Steven Hoornaert (VENECO)

13.50u | Voorstelling Ruimte 53 – Themanummer Bouwshift

13.55u | Einde

Praktisch

Het webinar is gratis voor VRP-leden en studenten (stuur een scan/foto van je studentenkaart naar info@vrp.be).

Niet-leden betalen €25.

(c) Paul Coertjens

inschrijven

inschrijven.

helaas, inschrijvingen voor deze activiteit zijn gesloten