Activiteiten > Webinar. Stedenbouwkundige verordening als klimaattool

01-12-2020 (14.00-15.30 uur)

Webinar. Stedenbouwkundige verordening als klimaattool

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het grondgebied van een gemeente. Ze bepalen wat al dan niet toegelaten is op vlak van ruimtelijke ontwikkeling. Maar kunnen ze ook gebruikt worden om de klimaattransitie vorm te geven? Denk aan verordeningen rond hemelwaterrecuperatie, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit, groenblauwe realisaties … In dit webinar gaan we na welke mogelijkheden de stedenbouwkundige verordening biedt om gemeentelijke klimaatambities mee waar te maken. Het webinar is de start van een project waarbij we samen met gemeenten van de provincie Vlaams Brabant nagaan hoe klimaatdoelen via de stedenbouwkundige verordening gerealiseerd kunnen worden.

We laten twee experten aan het woord die ons de instrumenten tonen die zij gebruiken om gemeenten klimaatbestendig te maken. Marjolijn Claeys (VOORLAND) maakt stedenbouwkundige verordeningen op maat en Annabel Vanhoven (Futureproofed) schetst mogelijke acties die gemeenten kunnen ondernemen om klimaatdoelen te bereiken.

Vul de enquête in voor 15 november en ontvang een gratis ticket per gemeente!

Daarnaast lichten we ook de resultaten en enkele interessante voorbeelden van onze enquête toe. Met deze vragenlijst peilen we naar het gebruik van stedenbouwkundige verordeningen in functie van klimaatdoelstellingen. We willen niet alleen zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden verzamelen maar ook de drempels in kaart brengen. Wat zijn de euvels om stedenbouwkundige verordeningen in te schakelen voor de klimaattransitie? Welke instrumenten ontbreken?
Vul hier de enquête in!

Dit webinar is een coproductie van de VRP en de BBL, mogelijk gemaakt dankzij de klimaatsubsidies van de provincie Vlaams-Brabant.

Praktisch

Het webinar verloopt via Microsoft Teams. Enkele dagen voor het event ontvangt u een link die u toegang geeft tot de bijeenkomst.
Lokale besturen uit Vlaams-Brabant en medewerkers van de provincie Vlaams-Brabant kunnen het webinar gratis bijwonen.
Graag even vermelden bij de opmerkingen dat je werkt voor een Vlaams-Brabants bestuur/provincie.

Deelnameprijs: € 25