Activiteiten > Werelddag van de Stedenbouw > Werelddag van de Stedenbouw 2016

17-11-2016

Werelddag van de Stedenbouw 2016

Elementaire deeltjes. vaardigheden voor succesvolle Participatie

17 november 2016. Koninklijk Atheneum, zaal AthenA. Antwerpen.

Burgerparticipatie is een verplicht onderdeel van het ruimtelijk beleid op alle politieke niveaus. Dat is op zich wel bijzonder omdat het steeds gaat over het herverdelen van verantwoordelijkheden over de invulling, het gebruik en het beheer van onze ruimte. Onderhandelen over het afgeven of het krijgen van verantwoordelijkheid is lastig en ongemakkelijk. Participatie valt of staat dan ook met een goede chemie tussen de elementaire deeltjes: een los-vaste verzameling van burgers, bewonersverenigingen, overheden en belangenorganisaties die elkaar kruisen in een participatieproces. Om die chemie te bewerkstelligen, heb je vaardigheden nodig. De Werelddag focust op vijf collectieve vaardigheden die de sleutel vormen van elk succesvol participatietraject

Foto’s Werelddag 2016

Brochure Werelddag 2016

Presentaties Werelddag 2016