Activiteiten > Werelddag van de Stedenbouw > Werelddag van de Stedenbouw 2021

18-11-2021 (09.30-17.00)

Werelddag van de Stedenbouw 2021

inschrijven

PLOEG. Landbouw en ruimtelijke planning: een nieuw team?

Landbouw geeft van oudsher mee vorm aan de ruimte in Vlaanderen. Toch lijken ruimtemakers vooral oog te hebben voor de bebouwde omgeving. Landbouwruimte wordt soms te eng benaderd als een louter juridische bestemming. Zo komt de klemtoon van het maatschappelijk debat vaak te liggen op de ruimteboekhouding – en dat is een gemiste kans. Door de toenemende druk op open ruimte en vanuit de klimaatuitdagingen wordt een coherente lokale en bovenlokale visie op de landbouwruimte immers alleen maar prangender. Voor de Werelddag van de Stedenbouw 2021 lanceren we PLOEG als noemer, omdat we denken dat iedereen er baat bij heeft als landbouw en ruimte in de nabije toekomst een team vormen. We strijken neer in Beveren-Waas voor een dag vol kennis en inzicht over landbouw en ruimte, met inspirerende voorbeelden voor lokale besturen, de landbouwsector, ontwerpers en planners. Keynote is de Nederlandse planoloog Gebrand Naeff die haalbare strategieën aanreikt voor lokale besturen om met landbouwruimte om te gaan.

Wat zijn de concrete uitdagingen voor de landbouwruimte in Vlaanderen op economisch, ecologisch en klimatologisch vlak? Hoe kan ruimtelijke planning verschillende opgaves aan elkaar koppelen in de landbouwruimte? Hoe zet je je instrumenten in? Welke kansen liggen er voor gebiedsgericht werken? Welke gebiedscoalities leiden tot win-wins? Hoe kunnen we onze vergunningverlening hierop afstemmen? Kunnen beleids- plannings- en ontwerpinitiatieven het voor landbouwers gemakkelijker (en rendabel) maken om een bredere rol op te nemen in de open ruimte? De Werelddag wil de boeiende zoektocht die reeds opgestart is tussen landbouw en ruimtemakers een duw in de rug geven en meewerken aan een gedeeld denk- en doekader vanuit gemeenschappelijke doelen.

In de voormiddag bieden ruimtelijke- en landbouwexperten een helder overzicht van landbouw in Vlaanderen en de ruimtelijke opdrachten waar we voor staan. Wat zeggen de cijfers? Wat zijn de eigenheden van de diverse regio’s en van de verschillende types landbouw? Wat moet een planner weten als hij het boerenerf betreedt? Wat is het effect van beleid op ruimte en hoe gaan landbouwactoren en planners hiermee om in de praktijk?  

programma

09.30 | PLENAIRE OCHTEND

08.45 | Ontvangst met koffie
09.30 | Welkom en situering. Dagvoorzitter Greet Riebbels (ILVO) en An Rekkers (VRP)
Openingswoord door Schepen van Ruimtelijke Planning en Stedenbouw Boudewijn Vlegels (gemeente Beveren-Waas)
09.50 | Landbouw en Ruimte: een stand van zaken. Danny Van den Bossche (Dpt Landbouw) en Ivo Palmers (Dpt Omgeving).
10.10 | Ruimtelijke ordeningswetgeving en effect op landbouwgebied. Tom Coppens (UA) en Hans Leinfelder (KU Leuven)
10.35 | Ruimtelijk- economische uitdagingen voor de landbouw, vanuit perspectief landbouwer. Lies Messely (ILVO)
11.05 | Koffiepauze
11.30 | Panelgesprek. Met Griet Celen (VLM), Wim Moyaert (Boerenforum), Hendrik Vandamme (Algemeen Boerensyndicaat, ABS) en Marjolijn Claeys (Voorland)
12.30 | Broodjeslunch

13.45 | DEELSESSIES

-> bekijk hier de details van de deelsessies

  1. Water+land+schap | Hoe kunnen landbouw, het watersysteem en versterking van het landschap hand in hand gaan? Op welke manier ga je aan de slag in een concreet gebied en vanuit lokale coalities? We leren uit inspirerende voorbeelden.
  2. SOD: Soil oriented development. De bodem als basis voor keuzes | Een gezonde, levende bodem zorgt voor de rijkdom van ons ecosysteem, voorziet ons van voedsel, houdt ons gezond en wapent ons tegen extreme weersomstandigheden. De bodem als levende biotoop komt maatschappelijk echter veel te weinig in beeld.
  3. Voedsel-landschap | In Vlaanderen lopen natuur, wonen, werken en landbouw dooreen. Een mogelijke strategie voor deze versnipperde toestand is ‘ontsnippering’ door bvb ongebruikte infrastructuur te slopen. Maar je kan net zo goed een doordachte visie op verweving ontwikkelen. Hierdoor wordt de nabijheid van diverse functies een voordeel. Als we nadenken over voedsellandschappen, maken we net deze oefening: hoe kunnen landbouw, natuur, wonen en werken op een wenselijke en zinvolle manier verweven worden?
  4. Gebiedsgericht werken in een gedifferentieerde landbouw(beleids)ruimte | De landbouwruimte in Vlaanderen is heel divers. Zowel verschillen in fysisch milieu, landbouwpraktijken, maar ook regelgeving leiden tot een grote verscheidenheid aan landbouwgebieden. Deze sessie vertrekt van het feitelijk gedifferentieerd landbouwgebied. Op basis van concrete, gebiedsgerichte initiatieven, verkennen we het hoe-wat-waarom van gebiedsgericht werken in een gedifferentieerde landbouw(beleids)ruimte.
  5. Van lokaal voedselbeleid naar lokaal landbouwbeleid | De afgelopen jaren ontwikkelden vele steden en gemeenten een vorm van lokaal voedselbeleid. Een handvol pioniert vandaag in de ontwikkeling van ‘lokaal voedselbeleid 2.0’, dat ook veel meer lokaal landbouwbeleid durft en wil zijn. Deze sessie focust op de strategische waarde en het belang van publieke landbouwgronden (o.a. van OCWM’s) en actief grondbeleid.
  6. Proactief vergunningenbeleid | Hoe kan je via vergunningen sturen naar het juiste landbouwbedrijf op de juiste plek – met een win-win voor landbouwer én omgeving? Hoe flexibel ben je zodat landbouwers kunnen verbreden (bv combinatie landbouw-hoevetoerisme) zonder de deur open te zetten voor ongewenste ontwikkelingen? Hoe voorkom je dat landbouw uit het landbouwgebied wordt geconcurreerd?

15.25 | KEYNOTE (PLENAIR). GERBRAND NAEFF (NL).
Vandaag visie, morgen vruchten plukken.

De Nederlandse stad Enschede formuleerde samen met diverse actoren een visie op het buitengebied, met als doel de relatie tussen stad en buitengebied te versterken. Gerbrand Naeff adviseerde en begeleidde het proces. Gedurende het verloop werden beleidsmakers zich steeds sterker bewust van de uitdagingen van het landelijk gebied. De visie is een politiek en maatschappelijk gedragen standpunt geworden dat vertaald wordt in concrete ruimtelijke acties en uitvoeringsinstrumenten (bijvoorbeeld m.b.t. vergunningenbeleid). Gerbrand licht toe wat essentieel is om een lokale visie, in samenspraak met verschillende belanghebbenden, tot een succes te maken.

Wie is Gerbrand Naeff? Als pas afgestudeerd ‘planoloog in landelijk gebied’ (Universiteit Wageningen) ging Gerbrand Naeff aan de slag bij de rijksoverheid waaronder de Landinrichtingsdienst en de Rijksplanologische Dienst. Daarna volgde een 10-jarige carrière bij adviesbureau Arcadis. Nu leidt hij al ruim 20 jaar zijn eigen bureau. Hij was onder meer betrokken bij ‘Maasvlakte 2’, het uitbreidingsproject van de Rotterdamse haven. Gebiedsgericht werken en het uitwerken van ‘package deals’ zijn zijn expertise.

15.50 | PLENAIRE NAMIDDAG

15.50 | Uitdagingen en kansen voor Landbouw en Ruimte. Door Johan Braet (kabinet minister van Omgeving Zuhal Demir).
16.00 | Slotwoord & conclusies. Door An Rekkers (VRP) en Kathleen Van De Werf (BUUR, part of Sweco)
16.10 | Uitreiking VRP-Planningsprijs en VRP-Afstudeerprijs.
16.45 | Receptie

Hou de website in de gaten: het programma krijgt de komende weken verder vorm!

Praktisch

Cultuurcentrum Ter Vesten | Gravenplein 2 | Beveren-Waas
Deelname: € 100 (leden) | € 165 (niet-leden) | € 20 (student-leden) | € 35 (student/niet-leden)

TIP! Om 19.30 uur kunt u in Ter Vesten de vertoning van de schitterende documentaire ‘Wat hebben we vandaag verdiend?’ bijwonen. De film is een eerbetoon aan het mooie beroep van landbouwer en de financiële onzekerheid dat het met zich meebrengt. De vertoning wordt gevolgd door een gesprek met korte ketenproducenten. Meer info

Met dank aan ILVO, VLM, KU Leuven, UGent, UAntwerpen, Hogent, Labo Ruimte, Voorland, Atelier Romain, Fris in het Landschap, Architecture Workroom Brussels

inschrijven

inschrijven:

formulier wordt geladen...