Activiteiten > Werelddag van de Stedenbouw > Werelddag van de Stedenbouw 2022

24-11-2022

Werelddag van de Stedenbouw 2022

Ruimte voor water.

De jaarlijkse Werelddag van de Stedenbouw is de drukst bezochte VRP-activiteit en werd doorheen de jaren een niet te missen netwerkevent waar planners, stedenbouwkundigen en professionelen uit andere disciplines elkaar ontmoeten. We zijn dit jaar te gast in Kortrijk en laten ons onderdompelen in het thema water.

Er is geen ontkomen aan: als ruimtemaker krijg je vroeg of laat het thema water op je bord. Droogte, overstromingen en zorgwekkende vervuiling dwingen ons koers te veranderen. Het is dan ook indrukwekkend hoe de kennis over ons watersysteem groeide de voorbije jaren. Die kennis vormt steeds meer de basis van een nieuwe generatie plannen en ontwerpen. De bewustwording over de waterkwaliteit en -kwantiteit dringt door op diverse schaalniveaus: bij de realisatie van innovatieve projectontwikkeling op lokaal niveau, de uitrol van groenblauwe netwerken op regionaal niveau en in beleidsplannen en wetgeving op Vlaams en Europees niveau. Nature based solutions leiden tot innovatieve en multifunctionele ontwerpen, die bewoners en gebruikers ‘dichter’ bij water brengen. Met de bodem als spons in ons achterhoofd vinden we onze landschappen en bebouwde omgevingen opnieuw uit, met ongeziene kansen voor de ruimtelijke kwaliteit. Iedere schone druppel telt. Iedere gewipte tegel telt. Iedere nieuwe meander ook.

Ruimte voor water is een opdracht voor stedenbouwkundigen, ontwerpers, planners, hydrologen, milieu- en klimaatambtenaren, rioolbeheerders, landschapsbeheerders, burgers, bedrijven en politici samen. Welkom op de Water/Werelddag van de Stedenbouw 2022!

Dit is een Save The New Date, wie de datum uit de vorige Ruimte overnam, past die best even aan. Onze excuses.

Praktisch

24 november 2022.

Weide | Kortrijk

€115 voor VRP-leden

€185 voor niet-leden

€25 voor studenten (na geldig vertoon van studentenkaart)

Inschrijvingen openen vanaf september.