Activiteiten > Werelddag van de Stedenbouw > Werelddag van de Stedenbouw 2019

21-11-2019

Werelddag van de Stedenbouw 2019

21 November. CC Bolwerk, Vilvoorde. Save the date!

Maatschappelijke urgenties zoals klimaat, mobiliteit, energie, wonen … doen ons steeds meer beseffen dat we er op (inter)gemeentelijk niveau niet zullen geraken. Deze kwesties vragen een structurele en geïntegreerde samenwerking tussen overheden en partners op (stads)regionaal niveau. Ze hebben niet alleen bestuurlijk-organisatorische bijsturing nodig, ook ruimtelijke planning kan een betekenisvolle rol spelen. Tijdens de Werelddag van de Stedenbouw gaan we na hoe ruimtelijk planners kunnen bijdragen aan oplossingen voor complexe vraagstukken op (stads)regionaal niveau. U mag debatten, lezingen en workshops verwachten. Noteer alvast ’21 november’ en ‘CC Bolwerk Vilvoorde’ in uw agenda. 

locatie:

CC Het Bolwerk

Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde, België