Activiteiten > Workshop. Saving Space.

05-11-2019 (14.00-17.00 uur)

Workshop. Saving Space.

Op 5 november organiseert de provincie West-Vlaanderen een workshop over zuinig ruimtegebruik op bedrijventerreinen. De workshop kadert in een project waarbij de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met het departement Omgeving, wil onderzoeken hoe efficiënt kan worden omgegaan met ruimte voor bedrijvigheid. Hoe bedrijfspercelen op een duurzame en ruimte-efficiënte manier kunnen ingevuld worden. Het doel is om tot principes en inzichten te komen die zowel publieke als private actoren kunnen inspireren.

Op basis van gesprekken met sleutelactoren die werken rond West-Vlaamse bedrijventerreinen, werden drie thema’s gedefinieerd die verder verkend zullen worden:

  • gedeeld ruimtegebruik op bedrijventerreinen
  • mogelijkheden van verticale productie
  • intelligente functiemengingen.

In het voorjaar van 2019 vonden drie workshops plaats met een beperkte groep actoren. Men kwam tot cruciale inzichten die de toekomstige strategie rond zuinig ruimtegebruik op bedrijventerreinen kan voeden. Ondertussen gingen twee ontwerpbureaus aan de slag met de inzichten. Een eerste team onderzoekt in welke mate een bedrijventerrein verticaal kan worden gebouwd en hoeveel ruimte hierdoor kan bespaard worden. Een ander team onderzoekt welk proces kan worden gevoerd om voor een bestaand bedrijventerrein tot een zuinig ruimtegebruik te komen, met ruimtelijke kwaliteit en beperking van hinder als belangrijke aandachtspunten.

In deze vierde workshop zullen de resultaten van de ontwerpprocessen geanalyseerd worden en getoetst worden aan de praktijk:

  • zijn de voorstellen praktisch en procesmatig te realiseren?
  • zal dit ook werken voor bedrijven?

Programma

13.30 | Ontvangst deelnemers
14.00 | Principes voor zuinig ruimtegebruik. Overzicht van de principes en inzichten uit het afgelopen traject |
Toelichting van de twee ontwerpopdrachten
14.30 | Toetsing van de ontwerpen aan de praktijk
– Zijn de voorstellen praktisch en procesmatig te realiseren?
– Welk scenario draagt de voorkeur?
– Welke voordelen bieden de verschillende mogelijkheden?
– Zal een dergelijke aanpak werken bij de bedrijven?
– Welke consequenties zijn er?
– Welke instrumenten kunnen ingezet worden?
– Zijn er flankerende maatregelen nodig?
16.30 | Conclusies. Belangrijkste inzichten en leerpunten van de dag
17.00 | Afsluitende receptie

Praktisch

Eperon d’Or | Prins Albertlaan | Izegem (200 m van het station)
Inschrijven via deze link