Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 25-03-2019
  • 19.00-22.00

Algemene Ledenvergadering VRP

Op 25 maart houdt de VRP haar jaarlijkse ledenvergadering. Programma en inschrijvingsformulier worden later toegevoegd. Maar schrijf alvast datum en locatie in uw agenda!

De Winkelhaak | Lange Winkelhaakstraat 26 | 2060 Antwerpen

Deze pagina werd aangemaakt op 28 januari 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.