Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 09-05-2019
  • 10.00-17.15 uur

Alumnidag VRP-opleiding Regionale Gebiedsontwikkeling

Terreinbezoek Grenspark Groot Saefthinge

Inschrijven

In 2013 startte de eerste editie van de VRP-opleiding Regionale Gebiedsontwikkeling, met als doel een cultuur voor gebiedsgericht werken in Vlaanderen te ontwikkelen en instrumenten aan te reiken om aan de slag te gaan. Intussen studeerden al heel wat gebieds- en procesleiders af. Tijd dus om aan de hand van ervaringen op het terrein kennis met elkaar uit te wisselen op de eerste Alumnidag.

Deze ontmoetingsdag vindt plaats op donderdag 9 mei en staat open voor alle deelnemers aan de opleiding door de jaren heen. Op het programma staat een bezoek aan het Grenspark Groot Saeftinghe. Naast deze terreinverkenning gaan we met de deelnemers dieper in op een actueel thema: hoe matchen we top-down (natuur)opgaves met een participatief proces van gebiedsontwikkeling . Tot slot biedt de Alumnidag ook de mogelijkheid om te netwerken en terreinkennis uit te wisselen.

Het terreinbezoek wordt grotendeels met de bus afgelegd. Deelnemers die met de trein komen, kunnen aan het station van Sint-Niklaas al opstappen en meerijden naar de Werfkeet in Beveren.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor alle oud-studenten van de VRP-opleiding Regionale Gebiedsontwikkeling. Ook projectleiders die de opleiding niet hebben gevolgd, zijn welkom.

Programma

10.00 | Voor de treinreizigers: verzamelen aan het station van Sint-Niklaas. Vertrek met bus naar Grenspark
10.45 | Ontvangst met koffie (Adres: Werfkeet, Zoetenberm 6, Beveren)
11.00 | Verkenning gebied Deurgangdonk-Verdronkenland-Hedwigepolder met projectcoördinator Pieter Jan Meire
13.00 | Lunch
13.45 | Voorstelling project. Proces- en participatie-aanpak Grenspark Groot Saeftinghe
14.30 | Bespreking actueel gebiedsthema. Hoe matchen we top-down (natuur)opgaves met een participatief proces van gebiedsontwikkeling

Case 1. Grenspark Groot Saeftinghe. ‘Streek’holders (Pieter Jan Meire)
Het project met ontpoldering is enerzijds een top-downbenadering op basis van internationaal afgesproken doelstellingen inzake het creëren van nieuwe natuur (van bovenaf opgelegde boekhoudkundige natuur). Anderzijds wordt nadrukkelijk gekozen voor een horizontale aanpak: het betrekken van ‘streek’holders die mee nadenken over de toegevoegde waarde voor de regio, dus over identiteit, concepten en programma’s. De uitdaging is: hoe verzoen je dominante overheidspartijen (met een nadrukkelijke agenda) met lokale belangen?

Case 2. A11 – ‘Praten met maten’.Wim Van Isacker (projectleider landinrichtingsprojecten VLM). Wim Van Isacker vertelt hoe bij de aanleg van de A11 met stakeholders in Dudzele ontwerpsessies zijn gehouden waarin de deelnemers zich bogen over de inrichtring van het gebied Cathemgoed.

Interactief deel.Kennisdeling rond het matchen van top-down opgaves met participatieve gebiedsontwikkeling.

16.00 | Netwerkmoment met hapje en drankje
16.45 | Vertrek bus naar Station Sint-Niklaas
17.15 | Aankomst station Sint-Niklaas

Praktisch

Werfkeet, Zoetenberm 6, Beveren
Deelname: € 95 euro (VRP-leden) | € 135 (niet-leden)

Inschrijven

Deze pagina werd aangemaakt op 12 maart 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.