Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

 • 21-05-2019
 • 09.30-16.30

Atrium. Draagvlak voor lokaal energiebeleid

Lokale participatieve energieproductie

Met ‘Citizen Energy Communities’ en ‘Renewable Energy Communities’ zet het Europees beleid volop in op lokale energieproductie. Vlaanderen creëert hiervoor een kader, maar lokale overheden staan in voor de uitvoering op het terrein.  Daarvoor heb je ruimte nodig, maar vooral een draagvlak. Over draagvlakcreatie voor de inplanting van hernieuwbare energie gaat dit Atrium. Verwacht geen technische of juridische uitleg per energiebron, maar wel praktische handvaten voor het verhogen van het lokale draagvlak.
Inschrijvingsformulier en programma

Een greep uit het programma:

 • Energiecoöperaties: de collectieve meerwaarde
 • Energiewijken, werken aan energietransitie en kwaliteitsvolle verdichting op wijkniveau
 • Klimaatsubsidies
 • Energielandschap 2050 en de rol van burgerparticipatie

Er zijn ook twee sessies met telkens 4 dezelfde workshops. U kan dus aan twee van de volgende workshops deelnemen (maximaal 20 deelnemers per workshop):

 • Hoe begin je als gemeente aan een project “participatieve lokale energieopwekking?”
 • Burgers laten participeren, wat kunnen we leren van goede voorbeelden?
 • Instrumenten creëren, een juridisch kader voor lokale participatieve energieproductie
 • Als gemeente aan de slag, gesteund door Europese middelen

Doelpubliek

 • mandatarissen en lokale omgevingsambtenaren, duurzame energieprofessionals.

Praktisch 

Consciencegebouw | Koning Albert II-laan 15 | Brussel (een aantal workshops gaat door in The International op 200 m van het Consciencegebouw). Inschrijvingsformulier en programma

Deze pagina werd aangemaakt op 05 maart 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.