Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 14-10-2019 - 17-10-2019

Autumnschool. Reclaim the suburbs

Deadline kandidaatstelling: 19 augustus

De Universiteit Hasselt organiseert van 14 tot 17 oktober een autumnschool over participatie in verkavelingswijken. De vierdaagse past in het kader van het Europese project CAPA.CITY. Het uitgangspunt van de workshop is dat bewoners van oudere verkavelingswijken actief ondersteund moeten worden bij het nadenken over hun manier van wonen.

Tijdens diverse sessies zal nagegaan worden op welke manier verkavelingsbewoners de vaardigheden kunnen aanscherpen om zelf hun wijk aan te passen aan de noden van de 21ste eeuw. Hoe kan wonen in suburbia maatschappelijk goedkoper worden? Hoe kunnen afzonderlijke tuinen een grote aaneensluitende groene ruimte worden? Hoe kan collectief wonen toegepast worden in de verkaveling? Wat zijn mogelijkheden voor energiecoöperaties? En hoe kan dit alles gerealiseerd worden zonder afbreuk te doen aan de droom van een vrijstaand huis met tuin?

De focus zal liggen op de deskundigheid en de vaardigheden die collectieven nodig hebben om zelf de nodige vernieuwingsinitiatieven op gang te  trekken. De autumnschool richt zich tot doctoraatstudenten en professionals die betrokken zijn bij onderzoek naar suburbanisatie.

Meer info: www.capa-city-ensuf.eu

Foto: Majken Toftager Larsen

praktisch

Locatie: De Hoge Rielen, Kasterlee.
Deelname: € 100 | Deadline voor het indienen van kandidaturen is 19 augustus.

Deze pagina werd aangemaakt op 18 juni 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.