Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 22-05-2019

De Grote verbouwing.
Meet-up BE REEL!

Leer-en ondersteuningsprogramma voor lokale besturen

De energieprestaties van gebouwen in België zijn ondermaats in vergelijking met het Europese gemiddelde. Tegen 2050 willen Vlaanderen en Wallonië een gemiddelde daling van 75% van het energieverbruik van bestaande woningen. Tegelijk hebben de gewesten de ambitie om de productie van hernieuwbare energie fors te verhogen.

Meer en beter renoveren is een noodzakelijke stap in de energietransitie. Lokale besturen spelen hierin een cruciale rol, maar missen soms de capaciteit om die rol ten volle op te nemen. Het door Europa gesponsorde project ‘BE REEL!’ (BElgium REnovates for Energy Efficient Living) wil lokale besturen ondersteunen bij het opzetten van een actief renovatiebeleid. De ondersteuning gaat heel breed: van beleidsinstrumenten en businessmodellen tot campagnemethoden etc. BE-REEL! werkt voor dit traject samen met het Kenniscentrum Vlaamse Steden en de drie gewestelijke federaties voor Steden en Gemeenten.

Op 22 mei wordt in Brussel het startschot gegeven voor dat ondersteuningstraject. Joachim De Clerck (Architecture Workroom Brussels) zal de spits afbijten met het schetsen van de context van de renovatie-uitdaging en het verduidelijken van de urgentie. Vervolgens zullen 3 cases getoond worden die nu al op een erg inspirerende manier met de thematiek/problematiek omgaan.

Deelnemers worden actief betrokken bij het event. Ze kunnen te kennen geven wat ze nodig hebben, wat ze verwachten van het op te zetten leer- en ondersteuningsprogramma en wat het voor hun gemeente of organisatie kan betekenen. 

Het programma volgt nog, maar noteer alvast 22 mei in uw agenda!

praktisch

Deelname is kosteloos.  Meer informatie over BE REEL! vind je hier.
Meer informatie over BE REEL!

https://www.be-reel.be

Deze pagina werd aangemaakt op 10 april 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.