Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 25-04-2019
  • 17.30-20.30

Debatavond. Cool Planning. Changing Climate and Our Urban Future

Inschrijven

De VRP en haar Franstalige zusterorganisatie FUP (For Urban Passion) organiseren samen met ISOCARP België en perspective.brussels een feedbacksessie en debatavond over het 54ste Wereldcongres van ISOCARP dat plaatsvond van 1 tot 5 oktober 2018 in Bodø, Noorwegen.

Voertaal is Engels

Program | Programme | Programma

Steden staan voor grote klimaatuitdagingen. Hoewel het klimaatakkoord van Parijs (2015) veelbelovend was, is er een schril contrast tussen de noodzakelijke maatregelen en wat er gerealiseerd is of op stapel staat. Is het te laat voor oplossingen? Hoe kunnen stedenbouwkundigen en planners bijdragen aan leefbare klimaatsteden? Tijdens het ISOCARP Congress 2018 wisselden een 500-tal stedenbouwkundigen en planners kennis en praktijkervaringen uit rond deze vragen onder de noemer ‘Cool Planning. Climate change and future’. Het congres bracht nieuwe inzichten over :

  • Het stedelijk metabolisme als start naar regeneratieve steden;
  • De wisselwerking tussen de visie op wereldniveau en de lokale aanpak;
  • Duurzame steden via planning voor water-, voedsel en energievoorziening;
  • Technologie en infrastructuur: digitale oplossingen als uitdaging voor planners;
  • Sociale netwerken als kracht voor gedragsverandering en het verhaal van de mens en de wijk;
  • De keuze tussen mitigatie of adaptatie als strategie;
  • Een systemisch referentiekader om tijdig operationele strategieën en tactieken te ontwikkelen (cfr. bijdragen van keynote speakers Jeremy Rifkin, Herbert Girardet en Peter Newman).

Gestimuleerd door de kwaliteit van de debatten in Bodø hebben de leden van de Belgische delegatie aan het einde van het ISOCARP-congres besloten om een discussieavond te organiseren over stadsontwikkeling, stedenbouw, planning en klimaatuitdagingen. We zullen het hebben over actuele en urgente kwesties, op basis van concrete cases en systemische inzichten.

Praktisch

perspective.brussels, Naamsestraat 59, 1000 Brussel

Inschrijven

Deze pagina werd aangemaakt op 20 maart 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.