Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 26-09-2019 - 07-11-2019

VRP-Lab. Groenblauwe klimaatoplossingen in het buitengebied

Inschrijven

26 september en 7 november. Brussel

Afgelopen voorjaar vonden twee VRP Labs plaats onder de noemer ‘Groenblauwe klimaatoplossingen in de stad(srand).’ Tijdens de Labs gingen (ervarings)experten na hoe de stad en de rand zich kunnen wapenen tegen de klimaatopwarming en welke strategieën daarvoor  kunnen worden ingezet. Dit najaar zullen de Labs een vervolg krijgen. Tijdens twee sessies onderzoeken we hoe landelijke gebieden in Vlaanderen kunnen worden ingezet bij de aanpak van de huidige klimaatvraagstukken. Inspirerende sprekers belichten de mogelijkheden.

Dit lab richt zich tot ruimtelijk planners, ontwerpers, mandatarissen, gecoro-leden… actief in het buitengebied en kleine plattelandsgemeenten.

Sessie 1 | 26 september. de relatie tussen landbouw, natuurdoelen en klimaat.

Inleiding. Klimaatbestendig landschap Voeren. Anne Gobin, VITO

Welke neerslag- en temperatuursveranderingen zijn te voorspellen in de Voerstreek? Welk effect heeft dit op de groei van gewassen,  vegetatie en waterhuishouding? Wat zijn de ruimtelijke consequenties van klimaatadaptieve keuzes? Hoe kunnen landgebruik en landbedekking een sleutelrol opnemen in een meer robuust landschap? Het onderzoek ‘Klimaatbestendig landschap Voeren’ (van VITO en INBO) geeft de nodige startbagage voor dit Lab.

Case 1. Agroforestry in Het Heuvelland. Bert Reubens, ILVO

Agroforestry of boslandbouw is nog beperkt in Vlaanderen. Bij dit landgebruik worden bomen bewust gebruikt samen met landbouw en veehouderij. Agroforestry biedt een antwoord op de negatieve effecten van klimaatverandering op onze landbouw en ons ecosysteem. Hoe kunnen we van agroforestry een gangbare praktijk maken in Vlaanderen? En welke rol kunnen ruimtelijk planners en ontwerpers hierin opnemen?

Case 2: Carbon Connects. Edgard Daemen, VLM

Carbon Connects is een INTERREG-project waarbij verschillende Europese partners via pilootprojecten werken aan gebiedsgerichte businessmodellen voor paludicultuur of ‘natte landbouw’. Deze gebieden worden vaak droog gepompt ten voordele van reguliere landbouw – wat nefast is voor het klimaat. Bij paludicultuur wordt CO2 vastgehouden waardoor een klimaatrobuuster waterbeheer kan plaatsvinden, al dan niet in combinatie met biodiversiteitsdoelstellingen. Carbon Connects wil een kader creëren voor paludicultuur o.m. vanuit de vaststelling dat ruimtelijke bestemming en wetgeving vaak beperkend werken voor de uitrol van potentiële business modellen voor deze vorm van landbouw.

Sessie 2 | 7 november

Tijdens de tweede sessie gaan we na hoe groene fiets- en wandelinfrastructuur samenhang kan brengen in buitengebieden en hoe dat gemeenten mogelijkheden biedt om samen te werken.

praktisch

Herman Teirlinckgebouw | Havenlaan 88 | Brussel
Zaal 01.04 (26 september) en Zaal 01.05 (7 november)
Wie inschrijft, tekent meteen in voor de twee Labs.
Deelnameprijs voor de twee Labs: € 40 (VRP-leden) | € 60 (niet-leden) | € 30 (vrijwilligersorganisaties)

Inschrijven

Deze pagina werd aangemaakt op 18 juni 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.