Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 26-03-2019

Handvaten voor een kwalitatief ruimtelijk beleid

De strategische visie BRV stelt ons als professionals en beleidsmakers voor belangrijke opgaves. Uitbreiden wordt uitzondering. Transformatie wordt de norm. Leefomgevingskwaliteit staat voor nieuwe kansen. Het Departement Omgeving organiseert beleidsfora op 26 maart (Leuven) en 2 april (Gent).  Dit beleidsforum wil houvast geven om in de praktijk het streven naar rendement en kwaliteit met elkaar te verzoenen. De 10 ruimtelijke kernkwaliteiten volgens de strategische visie BRV, een aanpak rond luwte en rust in de stad, geluid en lucht als planningsfactor, het meetinstrument regionale omgevingskwaliteit, een praktijkleidraad rond collectief wonen, de webtool ruimtelijk rendement en intergemeentelijk georganiseerde kwaliteitskamers helpen ons hiermee op goede weg.

Deze fora zijn bedoeld voor lokale besturen en professionals in omgevingsbeleid. Programma en inschrijvingsformulier vind je hier

Locatie 26 maart: VAC Leuven

Deze pagina werd aangemaakt op 28 februari 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.