Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 12-02-2019 - 11-03-2019
  • 20.00-22.00

Inspiratielab. Het Nieuwe Wonen

De Plattelandsacademie van de Landelijke Gilden wil het debat over de leefbaarheid van plattelandsdorpen diepgaand voeren. Daartoe zet de Academie een aantal events op touw waarin gedebatteerd wordt en kennis en ervaring worden uitgewisseld. In het voorjaar van 2019 organiseert de Plattelandsacademie enkele Inspiratielabs over nieuwe, alternatieve woonvormen.

Wie nadenkt over hoe we nog kunnen groeien, kan niet meer met uitbreidingsplannen spelen. Vlaanderen is volgebouwd en we zullen in de toekomst dichter bij elkaar moeten gaan wonen en meer met elkaar delen. Dat zal moeten gebeuren in de ruimte die in gebruik is. Vandaag merken we al een veelheid aan appartementen in diverse dorpskernen, maar ook het delen van ruimtes, hergebruiken, renoveren, recycleren, combineren zullen de toekomst mee bepalen. Het inspiratielab wil met de deelnemers in gesprek gaan over nieuwe, alternatieve woonvormen. De debatten worden ingeleid door een ruimtelijk planner, een vastgoedexpert en een lokale mandataris.

praktisch

De Inspiratielabs vinden telkens plaats van 20 tot 22 uur in respectievelijk

  • Zoutleeuw – 12 februari
  • Boechout – 28 februari
  • Oostkamp – 11 maart

De toegang is gratis. Meer info: www.landelijkegilden.be

Deze pagina werd aangemaakt op 17 december 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.