Activiteiten > JUPLA-dialogen

JUPLA-dialogen

De juridisch-planologische dialogen (JUPLA) zijn een nieuw initiatief van de VRP en de VVOR. Eén à twee keer per jaar gaan we aan de hand van een actueel thema na hoe we ruimtelijke planning en omgevingsrecht beter op elkaar kunnen afstemmen. 

08-02-2022

JUPLA-dialoog: Megastallen in landschappelijk waardevolle gebieden?