Activiteiten > JUPLA-dialogen

JUPLA-dialogen

De juridisch-planologische dialogen (JUPLA) zijn een nieuw initiatief van de VRP en de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR). Eén à twee keer per jaar gaan we aan de hand van een actueel thema na hoe we ruimtelijke planning en omgevingsrecht beter op elkaar kunnen afstemmen. 

in de kijker

activiteit | 03-05-2022

JUPLA 2 | Landschapsparken

activiteit | 08-02-2022

Megastallen in waardevol landschappelijk gebied?

en ook