Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Masterclass Vastgoedrekenen en Onderhandelen

Inschrijven

Onderhandelen met ontwikkelaars in functie van kernversterking

Als we onze kernen willen versterken en tegelijk de open ruimte maximaal willen vrijwaren, is een duidelijke visie van de gemeente nodig. Welke locaties gaan we verdichten en verlevendigen? Waar willen we de ruimte open houden voor recreatie en natuur? Welke locaties zijn voorbehouden voor landbouw? Na de antwoorden komt de realisatie. En daarbij is het cruciaal dat de gemeente een actieve rol opneemt. In plaats van te wachten tot de verkavelings- of bouwaanvraag op het bureau ligt, is het beter om pro-actief een visie te ontwikkelen en vervolgens in overleg te gaan met geïnteresseerde ontwikkelaars.

Omgevingsambtenaren hebben niet altijd voldoende kennis en voeling met de vastgoedmarkt om deze dialoog constructief en assertief aan te gaan. Ze hebben nood aan onderhandelingsvaardigheden. Daarnaast is het ook belangrijk om inzicht te hebben in de financiële mechanismen van projectontwikkeling en in de logica en belangen van projectontwikkelaars. Op donderdag 10 oktober start de eerste lesdag van de Masterclass Vastgoedrekenen en Onderhandelen, een organisatie van de VRP en HoGent. De Masterclass toont hoe een gemeente ruimtelijk kan sturen via onderhandelingsstedenbouw en zo een actieve actor worden in dialoog met ontwikkelaars. De opleiding is niet enkel theoretisch, er wordt voldoende tijd vrijgemaakt voor toepassing en oefening.

  • leer de vastgoedmarkt in Vlaanderen kennen;
  • kom meer te weten over het perspectief van ontwikkelaars;
  • leer de aanknopingspunten kennen om een constructieve relatie op te bouwen met projectontwikkelaars om zo samen een kwalitatief project te realiseren;
  • leer hoe waarde tot stand komt en wat het verschil is met opbrengst;
  • leer hoe schatting volgens vergelijkingspunten werkt en wat in het verslag moet staan;
  • leer zelfstandig een eenvoudige waardering te maken aan de hand van bruto en netto aanvangstrendement, discounted cashflow methode en Residuele (grond)waarde.

Met o.a.:
Peter Lacoere (HoGent): voorzitter Masterclass
Filip Pittillion (AG Vespa)
Wim Rasschaert (Rasschaert Advocaten)
Mieke Paelinck (Hogent)
Dave Palmans (Hogent)

Praktisch

HoGent, Campus Schoonmeersen | Voskenslaan 270 | Gent
Lesdagen: 10 oktober | 24 oktover | 7 november | 26 november
Deelname: € 550 (VRP-leden) | € 675 (niet-leden). De masterclass vormt één geheel, er kan niet voor aparte dagen ingeschreven worden.

Inschrijven

Deze pagina werd aangemaakt op 19 maart 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.