Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 24-04-2019
  • 13.30-17.00

Middagsymposium.

Ruimte, energie en mobiliteit: blijvende problemen?

Naar aanleiding van het nieuwste boek van Filip Canfyn organiseren uitgevers Van Gompel&Svacina een middagsympsium voor iedereen die begaan is met ruimte, energie en mobiliteit. Het symposium bekijkt de huidige toestand van ruimtegebruik, energieverbruik en mobiliteitshinder. Vervolgens wordt nagegaan welke knoppen bijgedraaid en afgeregeld moeten worden om de leefbaarheid van ons maatschappelijk model te maximaliseren binnen een haalbaar scenario.

programma

13.00 | Ontvangst & Registratie
13.30 | Leo Van Broeck – Vlaams Bouwmeester
Van ruimte, energie en mobiliteit naar klimaattransitie
Ruimte, energie en mobiliteit dragen de gevolgen van onze manier van wonen en werken. Hoe kunnen we die gevolgen linken aan het actuele klimaatdebat, aangevuurd door de marsen van de bosbrossers en andere bezorgde burgers? Kortom, wat is de relatie tussen ruimte, energie, mobiliteit en ‘de groene hesjes’?
14.20 | Matthias Somers – Denktank Minerva
Van ruimte, energie en mobiliteit naar betaalbaarheid
Ruimte, energie en mobiliteit bezorgen de burger kopzorgen. Vooral de lagere middenklasse, die zegt het nu al moeilijk te hebben, vreest voor een financiële onhaalbaarheid van de oplossingen. Wie is die lagere middenklasse en wat zijn hun angsten? Kortom, wat is de relatie tussen ruimte, energie, mobiliteit en de gele hesjes?
15.10 | Pauze
15.25 | Filip Canfyn – Woon- en stadsexpert, publicist
Van ruimte, energie en mobiliteit naar politieke praktijk
Hoe wonen we en waarom wonen we zo? Hoe denken we over de samenleving en hoe vertaalt zich dat in ons gedrag? Hoe willen we wonen, denken en gedrag politiek vertaald zien? Waarom kunnen onze verkavelingsdrang, de vermiddenklassing en het populiberalisme blijvende problemen maken van ruimte, energie en mobiliteit?
16.15 | Vragen en discussie
16.35 | Netwerkborrel
17.00 | Einde

praktisch

De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Deelname: € 59 (inclusief syllabus, Gompel&Svacina-opleidingscertificaat, koffie, fris, borrel) | Inschrijven via deze link.


Deze pagina werd aangemaakt op 19 februari 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.