Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 06-06-2019
  • 13.15-17.00

Opgroeien in stapelbouw

Inschrijven

Tentoonstelling en studienamiddag

De leefwereld van een kind wordt doorgaans niet als uitgangspunt genomen als we onze steden en dorpen vormgeven. Toch kan je ontwerp meer body krijgen als je de zaken even bekijkt vanuit het standpunt van een kind of een tiener. Dat tonen we tijdens de studienamiddag ‘Opgroeien in stapelbouw’. Aan de hand van inspirerende voorbeelden laten we zien hoe je een buitengewone stapelbouwomgeving creëert, ontworpen voor kinderen en aangenaam voor volwassenen. Of hoe goede ideeën soms in een piepklein hoekje zitten.

Gestapelde woonomgevingen zullen steeds vaker het beeld bepalen van onze steden en dorpen. Daarbij moeten we ons beslist de vraag stellen hoe we die stapelbouw aantrekkelijk kunnen maken voor kinderen en tieners. Hoe kan je hun leefwereld vormgeven in je ontwerp? Hoe kan je de eigenheid van stapelbouw benutten en zo een bijzonder alternatief bieden voor het huisje-tuintje-boompje-ideaal van de Vlaming? Wat zijn deugdelijke ontwerpmatige varianten van roze en lichtblauw?

De studienamiddag toont nieuwbouwprojecten maar laat ook zien hoe je de omgeving van bestaande hoogbouw meer uitdagend kunt maken voor kinderen en jongeren. Rond die laatste insteek deed de HoGent ontwerpend onderzoek. Niet voor, maar samen met kinderen en tieners. De resultaten van die samenwerking worden getoond op de expo ‘Opgroeien in stapelbouw’. De studienamiddag wordt afgetrapt met een geleid bezoek aan de expo.

Deze studiedag is een coproductie van de VRP en de HoGent.

Lees meer over de studie die HoGent uitvoerde over kinderen en tieners in een context van hoogbouw

programma

13.15 | Rondleiding tentoonstelling in kleine groep (optioneel).

Een groeiende groep kinderen en tieners groeit op in één of andere vorm van stapelbouw: van grootschalige sociale hoogbouw, over private flats tot kleinschalige cohousing. Hoe geven kinderen en tieners betekenis aan deze woonomgevingen, welke kansen definiëren ze en op welke manier kan de kwaliteit ervan versterkt worden? Deze tentoonstelling belicht een aantal bouwstenen van sociaal-ruimtelijke kwaliteit in stapelbouwomgevingen, afgetoetst aan het perspectief van kinderen en tieners. Daarnaast worden ook specifieke bevindingen gepresenteerd met betrekking tot wijken uit Antwerpen, Gent, Wondelgem en regio Meetjesland. Met Sven De Visscher, Ruben Joye, Marlies Marreel en Jo Boonen (HoGent, onderzoeksteam B.L.O.K.)

14.00 | Sociaal-ruimtelijke bouwstenen voor kindvriendelijke stapelbouwomgevingen

Op basis van ontwerpend onderzoek en belevingsonderzoek presenteren onderzoekers van HoGent sociaal-ruimtelijke bouwstenen voor stapelbouwomgevingen. Wat maakt omgevingen interessant voor kinderen en tieners? Welke tekorten bestaan er?

14.30 | Kind- en gezinsvriendelijk woonproject ’t Wisselspoor, Leuven

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) licht toe op welke manier kind- en gezinsvriendelijk wonen toegepast wordt in ‘t Wisselspoor. De focus ligt hierbij op ruimtelijke principes voor de ontwerpopdracht en inbedding van het gebouw in haar omgeving. Spreker: Sarah Tresignie.

15.00 | BRUT at work

Ontwerpbureau BRUT gelooft dat hoogbouw en kindvriendelijkheid niet in tegenspraak met elkaar hoeven te zijn. Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Architect Gunter Slagmeulder toont aan de hand van Scheldezicht (Antwerpen Zuid) en andere projecten hoe verdichting op mensenmaat de levenskwaliteit kan bevorderen van de bewoners, de directe omgeving en de stad.

15.40 | Sociale ecowijk De Venning, Kortrijk

De nieuwe sociale ecowijk De Venning bestaat uit 82 appartementen, 64 nieuwe woningen en 50 renovaties. Op de site werd ook een fruitboomgaard, een vis- en buffervijver, een feest- en barbecueruimte en een petanquebaan aangelegd. Ilse Piers, directeur Wonen Regio Kortrijk, licht toe.

16.10 | Stapelbouw als kans voor kinderen en jongeren.

Opdracht voor ontwerpers, planners en besturen.

16.30 | Afsluitende receptie en netwerkmoment

praktisch

De Wijnaert, Gerard De Duivelstraat 5, Gent
Deelname: € 60 (VRP-leden) | € 85 (niet-leden).

Inschrijven

Beeld: Jake Tobin Garett

Deze pagina werd aangemaakt op 20 februari 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.