Activiteiten > Participatie Studio

Participatie Studio

Participatie en ruimtelijke planning zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ruimtelijk beleid resulteert in tastbare veranderingen in de concrete leefomgevingen van mensen en zorgt dus altijd voor een zekere beroering. Er bestaan geen participatie handboeken die je kant en klaar vertellen hoe het moet. We moeten dus leren uit ervaring: eigen ervaringen en ervaringen van anderen. Door gewoon te proberen, maar ook door de tijd te nemen om samen te reflecteren over geslaagde en minder geslaagde activiteiten. In de Participatie Studio nemen we deze tijd.

Achtergrond

Het is voor gemeenten niet altijd makkelijk om op een goede manier met participatie om te gaan. Er zijn diverse groepen met soms tegengestelde belangen en met meer of minder middelen om deze belangen te verdedigen. Soms organiseren burgers zich zelf. Andere burgers krijg je dan weer erg moeilijk aan boord. Een andere moeilijkheid is het helder formuleren van het doel van een participatietraject: hoop je kennis op te doen die je zelf niet hebt? Hoop je dat groepen het perspectief van anderen leren kennen? Of is burgers betrekken in je beleid een principiële keuze? En dan is er nog de vraag wanneer en hoe je best je participatiemomenten en trajecten opzet.

1 leertraject per provincie

In elke provincie nemen we een afgelopen participatietraject uit vier gemeenten onder de loep. De vier sessies worden voorafgegaan door een intakegesprek waarin de cases worden voorgesteld en met behulp van experten thema’s worden gekozen waarrond in de sessies zal gewerkt worden. Tijdens de vier bijeenkomsten worden lokale stakeholders uitgenodigd om met de input van een expert te leren uit elkaars participatie ervaringen. De ervaringen en inzichten worden gedocumenteerd met als doel te bouwen aan een netwerk van participatiedeskundigen.

Iedere gemeente krijgt een persoonlijke begeleider: een participatie-expert van Endeavour, Trizone, HumanArc, KULeuven en Universiteit Hasselt.

Interesse?

oswald.devisch@uhasselt.be

De Participatie Studio wordt financieel ondersteund door het Departement Omgeving, Interleuven, de Provincie Antwerpen en de Provincie Limburg.

Toolbox participatiestudio

Op 1 april 2021 lanceerde VRP in samenwerking met Oswald Devisch (UHasselt), Seppe De Blust (Endeavour – ETH Zürich) en andere experten de Toolbox Participatiestudio, waarin we lessen uit afgelopen Participatiestudio’s voor jou bundelen in een praktische toolbox. Die toolbox bevat oefeningen en begrippen om je eigen participatieproces actief bij te sturen. Hij kan ook ingezet worden als instrument voor intervisie tussen gemeenten. In de toolbox (website) kan je niet alleen een kort verslag vinden van elke Studio, je kan er ook alle oefeningen downloaden. Ga naar de toolbox!

in de kijker

Participatie Studio Vlaams-Brabant

Participatie Studio Antwerpen

Participatie Studio Limburg

Participatiestudio Oost-Vlaanderen

Participatie Studio West-Vlaanderen