Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 23-05-2019
  • 10.00-17.30

Plandag 2019. Meer met meer.

Anno 2019 wordt van ruimtelijke professionals verwacht dat ze uiteenlopende ruimtevragen koppelen aan maatschappelijke transities. Hoe krijgen we de hele samenleving mee? Hoe brengen we opgaven en stakeholders samen in ruimtelijke transformaties? En hoe bekostigen we die op een haalbare en correcte manier? Tijdens de jaarlijkse PlanDag zullen Nederlandse en Belgische vakgenoten ervaringen, kennis en inzichten uitwisselen rond bovenstaande vragen. Dit jaar heeft de ontmoetingsdag plaats in Turnhout. Bekijk hier het programma

Thema. Meer met meer

Het gaat goed, met de economie, met ons algemeen welzijn. In onze ruimtelijke keuzes krijgt ruimtelijke kwaliteit opnieuw aandacht en laten we niet-monetaire waarden zoals duurzaamheid, collectiviteit en circulariteit steeds vaker meewegen. Een ideale tijd dus, om echt werk te maken van de grote transities waar onze huidige maatschappij voor staat: klimaat, energie, mobiliteit, digitalisering, inclusiviteit, om er enkele te noemen.

Een goed draaiende economie zorgt echter voor zowel tijds- als ruimtedruk. Bovendien stapelt zich, samen met de opgaven, ook het aantal te betrekken actoren op. Ervoor zorgen dat iedereen in de genoemde transities mee kan en wil, vereist een transitie op zich.

Meer met meer. Hoe doen we dat? Wie betaalt de ruimtelijke transformaties? En bepaalt die ze ook? Van wie is de ruimte? Hoe hou je onder toenemende stedelijke druk nog ruimte open of ongedefinieerd? En wat vergt dit van de ruimtelijke professional? Deze en andere vragen liggen op tafel op 23 mei. Meer info over de thema’s en de subthema’s vind je hier

Praktisch

Cultuurhuis De Warande | Warandestraat 42 | Turnhout
Meer info en inschrijvingen: plandag.net

Deze pagina werd aangemaakt op 10 januari 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.