Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 23-05-2019
  • 10.00-17.30

Plandag 2019. Meer met meer.

Anno 2019 wordt van ruimtelijke professionals verwacht dat ze uiteenlopende ruimtevragen koppelen aan maatschappelijke transities. Hoe krijgen we de hele samenleving mee? Hoe brengen we opgaven en stakeholders samen in ruimtelijke transformaties? En hoe bekostigen we die op een haalbare en correcte manier? Tijdens de jaarlijkse PlanDag zullen Nederlandse en Belgische vakgenoten ervaringen, kennis en inzichten uitwisselen rond bovenstaande vragen. Dit jaar heeft de ontmoetingsdag plaats in Turnhout.

Thema. Meer met meer

Het gaat goed, met de economie, met ons algemeen welzijn. In onze ruimtelijke keuzes krijgt ruimtelijke kwaliteit opnieuw aandacht en laten we niet-monetaire waarden zoals duurzaamheid, collectiviteit en circulariteit steeds vaker meewegen. Een ideale tijd dus, om echt werk te maken van de grote transities waar onze huidige maatschappij voor staat: klimaat, energie, mobiliteit, digitalisering, inclusiviteit, om er enkele te noemen.

Een goed draaiende economie zorgt echter voor zowel tijds- als ruimtedruk. Bovendien stapelt zich, samen met de opgaven, ook het aantal te betrekken actoren op. Ervoor zorgen dat iedereen in de genoemde transities mee kan en wil, vereist een transitie op zich.

Meer met meer. Hoe doen we dat? Wie betaalt de ruimtelijke transformaties? En bepaalt die ze ook? Van wie is de ruimte? Hoe hou je onder toenemende stedelijke druk nog ruimte open of ongedefinieerd? En wat vergt dit van de ruimtelijke professional? Deze en andere vragen liggen op tafel op 23 mei. Meer info over de thema’s en de subthema’s vind je hier

Papers

Aan de deelnemers wordt gevraagd om vooraf bij te dragen aan de discussies in de vorm van:

  1. Een paper: een wetenschappelijke of onderzoeksmatige bijdrage van maximum 10 bladzijden.
  2. Een opinie: een professionele visie en standpunten van 2 à 4 bladzijden.
  3. Een praktijkbespreking: concrete praktijkvoorbeelden en vraagstukken van 2 à 4 bladzijden.

Bij aanmelding voor de PlanDag geef je aan of je al dan niet een bijdrage wil indienen en, zo ja, dewelke. Als je een paper indient, kan je meedingen naar de PlanDag-prijs of de Prijs voor de Jonge Planoloog. Meer info over de bijdragen en awards vind je hier

Praktisch

Cultuurhuis De Warande | Warandestraat 42 | Turnhout
Meer info en inschrijvingen: plandag.net

Deze pagina werd aangemaakt op 10 januari 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.