Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 03-04-2019
  • 09.30-17.30

Sport en ruimtelijke ordening

Voor lokale overheden en sportverenigingen die dagelijks in aanraking komen met de planning en de realisatie van sportinfrastructuur is het noodzakelijk om de evoluties op het vlak van leefmilieu en ruimtelijke ordening op te volgen of ten minste een basiskennis te hebben van deze complexe regelgeving. Daarom organiseert de ‘Cel Omgeving’ van Sport Vlaanderen op woensdag 3 april een studiedag over dit thema in Hasselt.
Dezelfde studiedag wordt ook georganiseerd op 8 mei in Gent. Advocaat Bart De Becker zal de basisbeginselen van de ruimtelijke ordening toelichten en ingaan op de problematiek van zonevreemde sportinfrastructuur. Meer informatie vindt u op de website van Sport Vlaanderen

Voor wie?

Sportfunctionarissen, omgevingsambtenaren, ruimtelijk planners, sportclubs, sportfederaties …

Programma

09.00 | Ontvangst
09.30 | Welkom
09.45 | Algemeen overzicht ruimtelijke ordening/omgevingsrecht. Toelichting basisbegrippen
10.15 | Pauze
10.30 | Algemeen overzicht ruimtelijke ordening/omgevingsrecht. Basisbegrippen (vervolg), geïllustreerd met voorbeelden
12.15 |Broodjeslunch
13.15 | Zonevreemde sportinfrastructuur.
– Resultaten analyse zonevreemde sportinfrastructuur (Sport Vlaanderen)
– Basisrechten zonevreemde constructies en gebouwen
– Mogelijkheden om zonevreemdheid aan te pakken. Aanvraag planologisch attest/opmaak RUP
– Voorbeelden uit de sportsector
14.45 | Pauze
15.00 | Zonevreemde sportinfrastructuur
– Afwijkingsmogelijkheden/alternatieven (recreatief medegebruik, tijdelijk gebruik, oude BPA’s, projectvergadering, handelingen van algemeen belang …)
– Voorbeelden uit de sportsector
16.15 | Slotwoord
16.30 | Receptie
17.30 | Einde

praktisch

VAC (Hendrik Van Veldekengebouw) | Koningin Astridstraat 50 | Hasselt
Inschrijven via dit formulier

Deze pagina werd aangemaakt op 20 maart 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.