Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 09-03-2019 - 23-03-2019
  • 09.30-13.00 uur

De Stoomcursus is volzet. U kunt enkel nog inschrijven voor de provinciale sessies

Inschrijven

Stoomcursus ruimtelijke planning

In veel gemeenten staan nieuwe bestuursploegen in de startblokken. Voor het lokale ruimtelijke beleid betekent dit de komst van mensen die nieuw zijn in het vak, de gemeenteraad, werkgroepen en adviesraden. Deze nieuwkomers hebben vaak een andere professionele achtergrond dan ruimtelijke planning en missen soms kennis en inzicht in het ruimtelijk beleid, analyse van de ruimtelijke context en het correct inzetten van instrumenten.

Aan deze noden wil de stoomcursus ruimtelijke planning tegemoet komen. Deze unieke driedaagse opleiding van de VRP in samenwerking met de Vlaamse universiteiten, is een uitgelezen kans om uw kennis over ruimtelijke planning bij te spijkeren. De cursus biedt een stevige fond voor al wie nieuw is in het werkveld en zich wil bijscholen.

Voor wie?

Bent u een pas verkozen mandataris en heeft u nood aan een degelijke, beknopte inleiding in de ruimtelijke planning? Bent u lid van een adviescommissie en zou u graag sterker in uw schoenen staan? Bent u vanuit een andere sector betrokken bij ruimtelijke planning en mist u een aantal basiskaders? Of bent u gewoon ongelofelijk geïnteresseerd in ruimtelijk planning? Dan is de stoomcursus iets voor u! Tijdens 3 voormiddagen reiken we u de belangrijkste kennis, inzichten en instrumenten aan.

Programma

9 maart 2019

16 maart 2019

23 maart 2019

  • Formele en informele inspraak bij ruimtelijke plannen. De GECORO: samenstelling en werking. Prof. Oswald Devisch (UHasselt)
  • Kwalitatieve ruimte voor bedrijvigheid en detailhandel. Tom Dumez (Dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Antwerpen)
  • Vergunnen en handhaven op gemeentelijk vlak. Prof.Tom De Waele (UGent / VUB)

Provinciale sessies

Na de stoomcursus organiseren de vijf provincies elk een gratis sessie voor de deelnemers. Het is de bedoeling dat u deze voormiddag bijwoont in uw eigen provincie. Op de provinciale sessies lichten de provinciebesturen bovenlokale en gebiedsgerichte projecten toe. Deze projecten plaatsen de uitdagingen binnen uw regio in een breder kader en reiken integrerende oplossingen aan voor tal van maatschappelijke vraagstukken. Als afsluiter weeft een ruimtelijke procesbegeleider/ontwerper een inspirerende rode draad door de verschillende thema’s van de stoomcursus. De provinciale sessies vinden eveneens plaats op zaterdagvoormiddag.

Praktisch

Universiteit Antwerpen | Stadscampus | Prinsstraat 13 | Blok C, auditorium C003 (gelijkvloers)
De deelnameprijs geldt voor de drie voormiddagen. Er kan niet voor aparte dagen ingeschreven worden.
Aan het eind van de reeks voorzien we afsluitend een receptie met broodjes.
€ 90 (VRP-leden) | € 150 (niet-leden) | € 190 (deelnemers die meteen ook VRP-lid worden)

Inschrijven

organisatie

Deze cursus is een organisatie
van de VRP
in samenwerking met:

              

       
            

Deze pagina werd aangemaakt op 08 november 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.